خرید و فروش در اینترنت

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

مجموعه : اس ام اس جدید
کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

کپشن و متن انگلیسی خاص برای بیو 

تعداد زیادی از کاربران بـه دنبال جملات و عباراتی مرتبط با شکست عشقی هستند کـه بتوانند از آن ها استفاده کنند.بـه همین دلیل بر ان شدیم تا جملات و عبارات زیبایی در خصوص شکست عشقی بـه همراه ترجمه روان را برای شـما عزیزان فراهم نماییم.اگر بـه دنبال مطالب و جملات بسیار زیبا در خصوص شکست عشقی می باشید در ادامه با ما همراه باشید.

 

جملات پر مفهوم انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

I miss my name because you do not hear me:

اسمم داره یادم میره چون تو صدایم نمی کني

 

” ” ” ” ” “

 

.Why is man destined for his deepest wounds to be the ones he digs with his own hands? You are the same wound I dug myself

چرا بر انسان مقدر شده کـه عمیق‌ترین زخم‌هایش،

همان‌هایي باشند کـه با دست خودش حفر می کند؟

تو هم همان مجروح بودی کـه با دست خودم حفر کردم.

 

” ” ” ” ” “

 

I wish I was a favorite song that caresses your ears. I was a favorite ice cream that makes you enjoy. I wish I was your favorite outfit and hugging you. I wish I was your favorite poem. In the words of the poet: “I wish I was all that you love.”

کاش من موزیک مورد علاقه‌ ات بودم کـه گوشاتو نوازش می‌ کنه

بستنی مورد علاقه‌ ات بودم کـه باعث می‌ شه لذت ببری .

کاش من لباس مورد علاقه‌ ات بودم و تو رو بغل می‌ کردم.

کاش من شعر مورد علاقه‌ ات بودم.

بـه قول شاعر: “ اي کاش تمام ان‌ چیزهایی بودم کـه تو دوست داری.”

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

 

کپشن خاص برای عکس پروفایل

 

The clearest explanation of why you should not give someone who has gone once again said to Kat Crowley: You can not be friends with someone who has forgotten you again, you will be worried for the rest of your life that he will forget you again like the last time. You know that he is fine without you, but you will not be fine without him ..

واضح ترین توضیح کـه چرا نباید بـه کسی کـه یه بار رفته فرصت دوباره داد رو کت کرولی گفته:

نمی‌ شود با کسی کـه تو را فراموش کرده

دوباره دوست شوی، تا آخر عمر نگران خواهی بود کـه بازهم مثل دفعه‌ ي پیش تو را فراموش کند. این را می‌ دانی کـه حال او بدون تو خوب اسـت ولی حال تو بدون او خوب نخواهد بود ..

 

” ” ” ” ” “

 

Everything changes when you realize it’s time to start putting yourself first, that some people aren’t meant to be with you forever and achieving your dreams is no one’s responsibility but yours!

همه ی‌ چی عوض میشه وقتی بـه این مسائل پی میبری کـه باید خودت رو اولویت اول قرار بدی، همه ی‌ ي آدم‌ ها قرار نیست تا ابد کنارت باشن و بـه دست آوردن آرزو و رویاهات مسئولیت کسی جز خودت نیست!

 

” ” ” ” “

 

I lay down on the bed for a few hours, I listen to my favorite song, I turn my phone up and down, but it seems as if I do not think I can hear it, I think I can hear it, and I am definitely alone with you. But you are not here.

چند ساعتیه ثابت رو تختم دراز کشیدمو موزیک مورد علاقمو گوش می دم

گوشیمو بالا پایین می‌کنم ولی انگار فکرم پیش گوشیم نیس

فکرم پیش توعه و قطعا من با تو خلوت کردم . ولی تو نیستی کنارم.

 

” ” ” ” ” “

 

Ever got something you love so much ?! Al Pacino used to say in Godfat: When they sing to harass you, they take what you love from them! He told them not to tell them what they liked!

تا حالا چیزی رو کـه خیلی دوست داری ازت گرفتن ؟!

 


بیشتر بخوانید: کپشن ادبی و زیبا از بزرگان برای پروفایل اینستاگرام


 

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

«آل پاچینو» توی گادفادر می‌ گفت :

وقتی كه بخوان اذيتت كنن ؛ چيزی رو كه دوست داری ازت می گيرن !

می‌ گفت بهشون نگو چی دوست داری !

I hope that someday my love will love me again like before.

 

بیو واتساپ انگلیسی با معنی

” ” ” ” ” “

 

من یقیین دارم کـه روزی  عشق من باز خواهد گشت و مرا هم چون گذشته دوست خواهد داشت

 

” ” ” ” ” “

 

 

I feel so sad and heartbroken, I feel like my heart was ripped in half.

من احساس اندوه شدیدی میکنم،حس میکنم قلب من دو نیمه شده اسـت

 

” ” ” ” ” “

 

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

I lost my true love and my best friend. I can’t believe this is the end.

 عشق حقیقی و بهترین دوست خودرا از دست دادم.نمی‌توانم باور کنم کـه این پایان اسـت

 

” ” ” ” ” “

 

 

Nothing hurts more than realizing he meant everything to you and you meant nothing to him.

هیچ چیزی دردآور تر از این نیست کـه او برای شـما بـه معنای همه ی چیز شـما باشد ولی شـما برای وی هیچ چیزی محسوب نشوید

 

” ” ” ” ” “

 

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

I have never thought that you’ll break my heart when we have shared the common emotions and dreams.

من هرگز تصور نمیکردم کـه به رغم این کـه همه ی احساس و رویاهایان رابا هم اشتراک گذاشته ایم قلب مرا بشکنی

 

” ” ” ” ” “

 

 

Most of the times you lie, You break my heart, you make me cry, There are times when we fall Apart, But still it’s only YOU in my heart…. I LOVE YOU FOREVER.

اغلب اوقات دروغ می‌گویی،قلب مرا میشکنی،باعث میشوی گریه کنم،زمان هایي وجوددارد کـه بین ما جدایی پیش می‌آید اما با همه ی این‌ها تو تنها شخص در قلب من هستی…. من برای همیشه عاشق تو هستم.

 

” ” ” ” ” “

 

Love never fails, people fail on love.

عشق هرگز دچار شکست نمی‌شود این آدم ها هستند کـه در عاشقی شکست میخورند.

 

” ” ” ” ” “

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

 

I wish I were a little girl again, because skinned knees are easier to fix than broken heart.

اي کاش دوباره  یک دختر کوچک بشوم چرا کـه التیام زانوهای پوست پوست شده ساده تر از التیام قلب شکسته اسـت

 

” ” ” ” ” “

 

 

I am learning to trust the journey even when I do not understand it.

من در حال یادگیری اعتماد بـه سفر کردن هستم حتی اگر ان را نفهمم

 

” ” ” ” ” “

 

 

When u love someone it’s like reaching for the stars u know u can’t reach it…. But u keep trying because may be one day that star might fall for you….

زمانی کـه عاشق کسی هستید تصور می کنید رسیدن بـه وی مانند چیدن یک ستاره امری سخت و غیر ممکن اسـت اما بـه تلاش خود ادامه دهید چون ممکن اسـت ان ستاره بخاطر شـما سقوط کند

 

” ” ” ” ” “

 

 

It is better to find love once and lose it than not finding it in your entire life.

بهتر این اسـت کـه یک‌بار عشق خودرا در زندگی بیابید و ان را از دست بدهید تا این کـه هرگز عشق را در زندگی خود نیابید

 

جملات خاص انگلیسی با معنی

” ” ” ” ” “

 

 

With you I have learned how to love you but unfortunately not how to stop loving you.

با تو تو آموخته ام کـه چگونه عاشق تو باشم اما این کـه چگونه عشق بـه تو را متوقف کنم را نیاموخته ام

 

” ” ” ” ” “

 

 

We all make mistakes in life and I have made mine by choosing you to trust with my heart.

همه ی ما در زندگی اشتباه می کنیم و من 9 مرتبه با انتخاب تو و جلد اعتماد قلبم دچار اشتباه شده ام.

 

” ” ” ” ” “

 

 

I will never stop caring, but if you decide to push me away, I will go.

هرگز دست از مراقبت از تو«توجه کردن بـه تو» بر نخواهم داشت اما اگر برای رفتن پافشاری کنی قطعا خواهم رفت

 

” ” ” ” ” “

 

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

The most painful memory is when you kissed me goodbye.

بیشترین خاطره درد آور مربوط بـه زمانی می‌شود کـه مرا بوسیدی و خداحافظی کردی

 

” ” ” ” ” “

 

 

I’m older and colder since that last time I saw your beautiful face.

از ان زمانی کـه چهره تو را زیبا دیدم،پیر تر و سرد و بی روح تر شده ام

 

” ” ” ” ” “

 

 

Now that we’ve said goodbye, you still own my lonely mind and I dream about you all the time.

اکنون کـه از یک دیگر خداحافظی کرده ایم همان‌ گونه تنها شخص در ذهن من هستی و رویای تو را همواره خواهم داشت

 

” ” ” ” ” “

 

 

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط بـه زمانیست کـه دیدم کـه عاشق یک شخص دیگر هستی

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آن ها صدائی ندازد ولی دردناک اسـت.

 

” ” ” ” ” “

 

 

love is something silent, but it can be louder than anything when it talks

عشق ساکت اسـت اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

 

بیوگرافی انگلیسی برای اینستاگرام

” ” ” ” ” “

 

 

I watch you when you smile

من تماشات می كنم وقتی تو لبخند میزنی

 

” ” ” ” ” “

 

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

Three sentences for getting success

1. Know more than other
2. Work more than other
3. Expect less than other

سه جمله برای کسب موفقیت:

۱-بیشتر از دیگران بدان.

۲-بیشتر از دیگران کار کن.

۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

 

” ” ” ” ” “

 

 

Winning doesn’t always mean being first

Winning means you’re doing better than you’re done before.

بردن بـه این معنی نیست کـه تو همیشه اول باشی

بردن بـه این معنی اسـت کـه تو بهتر از قبلت باشی .

 

” ” ” ” ” “

 

 

Don’t compare yourself with anyone in this world.

If you do so, you are insulting yourself

دراین دنیا خودت رابا هیچکس مقایسه نکن

اگر این کار را بکنی خودت را خوار می شماری.

 

” ” ” ” ” “

 

 

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl

Perhaps the time’s definition of coal is diamond…

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف اسـت

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

 

” ” ” ” ” “

 

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

Just key of love is deference

شاه کلید عشق ؛ تسلیم اسـت

 

” ” ” ” ” “

 

 

Every day without you is like a book without pages.

روزهای بی تو هم چون کتاب بدون صفحه اسـت.

 

” ” ” ” ” “

 

 

That’s Life…

Feel it, Live it & Enjoy it

زندگی این اسـت ..

احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

خاص ترین کپشن های انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

” ” ” ” ” “

 

 

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی…..

 

” ” ” ” ” “

 

 

 Goodness without love is impossible

خوبی بدون عشق غیر ممکن اسـت…..

 

” ” ” ” ” “

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

 

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

 

” ” ” ” ” “

 

We try to hide our feeling but forget our eyes speak.

احساساتمان را مخفی می کنیم…

اما یادمان می رود کـه چشمانمان حرف میزنند.

 

” ” ” ” ” “

 

 

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.

در زندگی خود هیچ وقت چهار چیز را نشکنید.

 

” ” ” ” ” “

 

 

Live each day as if it’s your last.

هرروز چنان زندگی کن کـه گویی آخرین روز زندگی تو اسـت.

 

” ” ” ” ” “

 

 

LOVE is like WAR

Easy to start…

Difficult to end…

Impossible to forget…

عشق مانند جنگ اسـت

شروع ان آسانه

خاتمه دادن بـه ان مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه

 

گلچین جذاب ترین کپشن های انگلیسی با معنی

” ” ” ” ” “

کپشن های اینستاگرامی جذاب انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

 

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

 

” ” ” ” ” “

 

You’re the most expensive thing that I have.

تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.

The kites always rise with adverse winds.

 

ممنون از همراهی توجه گرم شـما ! کپشن هاي‌ اینستاگرامی برای توصیف توصیف پست شده هستند و می‌توانند نکته یا پندی باشند کـه دوست دارید همراه انتشار تصویرتان بـه دوستانتان اطلاع دهید امیدواریم از کپشن هاي‌ پیشنهادی ما برای انتشار پست هاي‌ خود استفاده کنید و لذت ببرید .