اس ام اس حکیمانه

اس ام اس حکیمانه

اگر مایلید پیام عشق را بشنویم ، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

برای اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند
اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

بهترین کار این است که مشکلاتتان را برای مردم تعریف نکنید,
نیمی از آن‌ها علاقه‌ای به شنیدنش ندارند و نیمی دیگر هم از شنیدن آن خوشحال می‌شوند

 
* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

بگذار دیدن تو را با در دها آشنا کند ولی هرگز کوری را به خاطر ارامش ، تحمل نکن,شریعتی

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

دوستی كلام زیباییست كه هركس دركش كرد ، تركش نكرد ,

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

باران باش,, رنج جدا شدن از آسمان رو در سبز کردن گیاهان جبران کن,,

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

پر باز کن,,, پرواز کن تا اوج، تا عشق، تا خدا,,,
می دانم که می رسی,, در طالع تو نیک بختی است پس نهراس پرواز کن,,,

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

تنها بودن های زیاد و طولانی معتاد می کند ادم را! حتی اگر ترک کرده باشی

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

اگر دل‌گیری و می‌خواهی فرار كنی، پُل‌های پشت‌سرت را خراب نكن!

 
* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

شادترین افراد، لزوماً بهترین چیزها را ندارند
فقط از آنچه که دارند بهترین استفاده را می‌کنند

 

* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

منتظر خوشبختی نباش تا لبخند بزنی شاید خوشبختی منتطر لبخند تو باشد

 

 
* * * اس ام اس حکیمانه  * * *

 

دیروز می مردند و فراموش می شدند آرام آرام امروز چه زود از یاد رفته ایم بی آنکه بمیریم!