بروزرسانی : 2 فروردین 1397

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

 انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود
به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند
تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند
و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .
(مثل فرانسوی)

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

نه هر چشم بسته ای ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازی ، بینا  . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . .
کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت  . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . . .
(آلبر کامو)

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

مردمی را دیدم
برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند
اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی
گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت  . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهند
نه مردمانی که شما را ستایش میکنند . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید
چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

‫یکی از فرق های انسان با خدا
این است که انسان تمام خوبیها
را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک
خوبی فراموش میکند . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید
آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :
آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

آنان که قدرت را با پول می خرند ، عدالت را هم با پول می فروشند . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

اسب اصیل هیچ گاه به دیگر اسب ها در طی مسابقه نگاه نمی کند
بلکه تمام توجه خود را روی سریع تر دویدن معطوف می کند . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد
و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

اینجا مهم نیست چه باشی ، مهم آن است از تو چه بگویند  . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

عــظـمت نـــصـیب کــسانی مــی شـود
کـه در اشـــتیاق رســیدن بـه هــــدف هـای عــالـی مـی ســـوزنـد . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

اندیشه برانگیزترین امر در زمانهٔ اندیشه برانگیز ما آن است که ماهنوز فکر نمی‌کنیم . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

برآنچه گذشت
آنچه شکست
آنچه نشد
حسرت نخور
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

هــیـچـوقـت حــق نـداریـد احــساسات کـسی را بـه بــازی بــگـیـریـد
فـــقـط بـه ایــن خـاطر که تـکلیفـتان با خـودتان مـشـخـص نـیست . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست
آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند
باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند . . .
(کریستین بوبن)

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت
مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد  . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

با “هیچ کس نبودن” بهتراست از حضور اشتباه درکنار کسی بودن . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

شاید چالاک‌ترین انسان نباشم
شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم
شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم
اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم
و این کار ، هنر ” خود بودن ” است . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن  . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

آنـچـه مـردم را دانـشمند مـی کـند ، مــطالبی نـیست کـه می خـوانـند ،
بــلـکه چـــیـزهـایـی اســت کـه یــاد مـی گــیـرنـد . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

هرگز شادی آدمها را از میزان خنده هایشان نسنجید
هرگز تنهایی آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنید . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

ضرب المثل هندی :
سند پاره میشود
اما قول هرگز . . .

جملات قصار زیبا

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیبا

سکوت هرکز اشتباه نمیکند
و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت