اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس ها و متن های فلسفی

 

 براستی کدام برترند ؟
دستی که گره ای رو باز کنه
یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه
تو به توانایی های او ایمان داری
وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه
او به توانایی های تو ایمان داره . . .

 

اس ام اس های فلسفی جدید

اس ام اس و متن های فلسفی

 

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است
و ثروتمند برای معالجه ناراحتی . . .
(بنجامین فرانکلین)

 

 

پیامک های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

بهترین آدمهای زندگی شما آنهایی هستند
که چایتان پیش هم یخ کرده است . . . !

 

اس ام اس های معنی دار

اس ام اس و متن های فلسفی

 

برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه
و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک . . .

 

 

اس ام اس فلسفی و مفهومی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند
زیر پایت بگذار تا پله شوند . . .

 

 

اس ام اس جالب و خواندنی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند
انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .

 

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند
بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند . . .

 

پیامک از سخنان زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

مادر و پدرای خیلی سختگیر ، بهترین دروغگو ها رو تحویل جامعه میدن

 

سخنان بزرگان

اس ام اس و متن های فلسفی

 

در “انتخاب واحد” زندگی ، “صداقت” پیش نیاز همه درسهاست . . .

 

 

اس ام اس فلسفی آموزنده

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال . . .

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند
آنها شما را می خراشند و آزار می دهند
اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده . . .

 

 

اس ام اس های جالب و  فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

قدر چیزی را که داری بدان
قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند :
باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی . . .

 

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

 

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر . . .

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

امیر المومنین، امام على (ع) :
«تباهی و هلاکت اندیشه ها»، غالبا تحت تاثیر «برق طمع ها» است . . .

 

اس ام اس جدید فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

شجاع باش
حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی
هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . .
(جکسن براون)

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی
در هر صورت بهم لطف میکنی
چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم
و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم
(شکسپیر)

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

 

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس و متن های فلسفی

 

تنها مسابقه ای است که هیچگاه برنده ای نداشته است
فرار از مشکلات را می گویم . . .

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

«سرباز جوان! یک دوست ، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده.»
(اسکیپر / پنگوئن های ماداگاسکار)

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

انـــــسان ها
بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند
نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد . . .

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز
در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز
شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز
صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

آنچه که به پرودگارت مدیونی تنها دوست داشتن دیگران است . . .
(لاکوردر)

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما . . .
(افلاطون)

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

فـــضـیلت انــسان
در نــگـهداشـتن حـــد وســط مــیان افــراط و تــفـریـط اســت . . .

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان
زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :
” جــــبـــران مــی کـــنم “

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

بـــهتر اسـت انـــسان کــار صــحیـح انــجام دهــد
تــا کــار را بــه روش صــحـیـح انــجـام دهــد . . .

 

اس ام اس و متن های فلسفی

اس ام اس و متن های فلسفی

 

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید.
در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید.
در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید.
و خلاصه …
در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

 

 

جدیدترین مطالب سایت