بروزرسانی : 15 تیر 1397

اس ام اس پند آموز (2)

اس ام اس پند آموز (2)

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد . . .

♠♠ اس ام اس پند آموز ♠♠

اس ام اس پند آموز (2)

غرور کسی را که دوستش داری بشکن ، ولی دل کسی رو که دوست داری ، به خاطر غرورت نشکن

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

توبه کردن حقیقی ، یعنی تولدی دوباره . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

به یاد داشته باش :

نقطه اوج هر فواره ، سرآغاز سقوط است . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

تا شب نشده ، گله از روز مکن . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

با یک پلک زدن ، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست ، حتی اگر تمام شب ها یلدا باشد . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

خداوندا ، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است

چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

سعی نکن ترس از شکست ، مانع از حضورت در میدان شود . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

در دیاری که دگر نیست کسی یار کسی / یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

مشکلات ٬ انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی . . .

( شریعتی )

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم

و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد

نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده

میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک 20 ، منزل خوشبختی

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی ٬ نه حاشیه ای فراموش شدنی .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

برای پی بردن به ارزش یک دوست ٬ او را از دست بده . . .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد ٬ ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را .

اس ام اس پند آموز

اس ام اس پند آموز (2)

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت