جستجو در تالاب

اس ام اس کنایه و طعنه + متن سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه + متن سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند
و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

تا تو مرا بد خواهی و خودرا نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

روبروی کوهی ایستادم و فریاد زدم :
چی میگی درباره ي کسیکه
بعد از عمری زندگی کردن
مویش را سپید کرده و رویش را سیاه
پاسخ آمد که : آه آه آه

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

توهین ها مانند سکه تقلبی اند .
ما ناگزیریم انها را بشنویم
ولی وادار نیستیم قبول شان کنیم . . .

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

متن سنگین و تیکه دار

 

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد . . .

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند
دیگران بیشتر به بزرگی آن ها پی خواهند برد . . .

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

در بین مردم هستند آدم کشانی
که هنوز خونی نریخته اند و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

جملات زیبای سنگین و تیکه دار

 

اگر از من بپرسید می‌گویم که گناه در خلوت رابه تظاهر به تقوا ترجیح می‌دهم

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

موفقیت پیش رفتن است
نه به نقطه ي پایان رسیدن

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

زندگی وقت کمی بودو نمی‌دانستیم ، همه ی تعبیر دمی بودو نمی‌دانستیم
حسرت رد شدن ثانیه هاي کوچک ، فرصت محترمی بودو نمی دانستیم
عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب ، آب دریک قدمی بودو نمی دانستیم

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

باران که می بارد ، همه ی پرنده ها به دنبال سرپناهند
اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن ، بالاتر از ابرها پرواز میکند
این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

خطا کردن یک کار انسانی است ، اما تکرار آن یک کار حیوانی

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایي پــیش مــی آیــد
کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

ایمان یکباره نیست ، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

جملات سنگین و تیکه دار

 

کسیکه درباره همه ی چیز می اندیشد
درباره هیچ چیز تصمیم نمیگیرد

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

کلیدها به همان سادگی که درها را باز میکنند
به همان سهولت هم قفل میکنند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

آدمهای بزرگ ، کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند
کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

آنان که به زین اسب خود می نازند ، در وقت مسابقه چرا میبازند ؟
دنیا که شبیه کوچه بن بست است ، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

انسان وقتی بلند حرف می‌زند صدایش را می‌شنوند
اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش میدهند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

متن کنایه و طعنه 

 

زن همیشه سن خودرا از تاریخ ازدواج حساب میکند ، نه تاریخ تولد !

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

عاشق کسی است که تشخیص دهد :
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
معنای حقیقی در سکوتت را

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

آرزو سرابی است که اگر نابود شود ، همه ی از تشنگی خواهند مرد

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

من ندیدم دو صنوبر رابا هم دشمن
من ندیدم بیدی ، سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان میبخشد ، نارون شاخه ي خود رابه کلاغ

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

بی احساس و بی عاطفه بودن ، انسان را از واقعیت دور میکند
امیر احساسات باشیم ، نه اسیر آن

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه 

 

زیبارویی که میداند زیبایی ماندنی نیست
پرستیدنی است

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

تنها زمانی موانع را می‌بینید
که چشم را از هدف برداشته اید

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

متاسفانه
پشت درِ اتاق عمل
جاییکه همه ی مومن و مسلمان میشوند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود :
نادانی دکتر ، یا نافرمانی بیمار

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

عشق ورزیدن به کسیکه شما را تحقیر میکند مثل آب خوردن از لبه تیغ است

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه

 

تعداد آدم‌هاي بی‌استعداد خیلی کمه
اما تعداد آدم‌هایي که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ سلطان تقلید صدای ایران
کلیپ سلطان تقلید صدای ایران