خرید و فروش در اینترنت

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

اُرد بزرگ از ابرانسان است كه انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

غذایی را بخور كه می پسندی ,لباسی را پبوش كه مردم می پسندند. ادیبان

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوسته

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمان

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

ازدواج چیزی جز یک دوستی که به تصویب پلیس رسیده است نیست . سارا برنار

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهر

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

انسان! خودت به یاری خود برخیز! . بتهوون

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اگر به عمق اعتقادات نفوذ كنیم، درخواهیم یافت كه تمام ارزش ها بی پایه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستی هر چیز ضرورتاً نادرست است. چون جهان حقیقی وجود ندارد. والاترین ارزش‌ها خودشان را نابود می‌كنند و هدفی در كار نیست، چرا كه هیچ وقت پاسخی نمی یابند . فردریش نیچه

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند. جبران خلیل جبران

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریان

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود . آگاتا کریستین

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ، شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته ، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس. شوپنهاور

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید. استفن گرین

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟ . شامفورت

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد . فردریش نیچه

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست. شچدرین

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد. بزرگمهر

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

چرخهای سنگین و زنگ زدۀ زندگی با دستهای نامرئی امید می چرخد . ناصرالدّین صلب الزمانی

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی. وین دایر

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی . وینه

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش . فردریش نیچه

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست . اُرد بزرگ

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

عشق همیشگی است این ما هستیم كه ناپایداریم ،عشق متعهد است مردم عهد شكن، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند. لئوبوسكالیا

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت . جبران خلیل جبران

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی . شوپنهاور

 

جملات قصار و جذاب

جملات قصار و جذاب

 

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . اُرد بزرگ

 

برچسب‌ها: