متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

متن های موفقیت و انگیزشی انگیسی به همراه ترجمه «برای پروفایل و استوری کپشن و بیو »

مجموعه اي از متن هاي‌ انگلیسی در مورد موفقیت و رسیده بـه هدف را در اینبخش تالاب آماده کرده ایم. با خواندن این متن و جملات زیبا در مورد پیروزی و موفقیت میتوانید برای اهداف خود انگیزه پیدا کنید و از طریق استوری هاي‌ قشنگتون با دوستاتون بـه اشتراک بگذارید .

 

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

 

متن انگیزشی انگلیسی به همراه معنی برای کپشن

******

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن بـه بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

******

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong

برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn

 


بیشتر بخوانید:  بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی


 

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

اگر شـما تمایلی بـه ریسک کردن ندارید طبق معمول یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

******

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disney

تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن انها را داشته باشیم – والت دیزنی

******

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis

 

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

 

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریباً شبیه هم هستند. کالین دیویس

******

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می‌شود کـه صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی بـه دست می آورند کـه اقدام میکنند و بـه دنبال انها می‌روند

 

متن موفیقت انگلیسی 

 

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را کـه همیشه می‌کنی انجام دهی، چیزهایی بـه دست میاری کـه همیشه داشتی !

******

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم کـه کار نمیکردند ! – توماس ادیسون

******

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskal

 

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

زندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

******

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت هاي‌ طلایی نمانید ؛ فرصت هاي‌ معمولی را از دست ندهید و آن ها را بـه شرایط استثنایی تبدیل کنید.

******

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohn

 

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

 

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو درنظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

******

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordan

تو باید قبل از این‌که کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

******

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogers

بـه دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

******

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست بـه خودت بگو کـه چه می‌خواهی بشوی ؛
برای تحقق ان انچه را لازم اسـت انجام بده .

 

متن و عکس نوشته انگیزشی انگلیسی به همراه معنی برای استوری

 

 

You miss 100% of the shots you don’t take.

شـما صد در صد فرصت هایي را کـه از آن ها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

******

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی میبرم چیزی کـه من هستم خیلی هم بد نیست.

******

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد میگیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

******

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi

شـما باید همان تغییری باشید کـه میخواهید در دنیا احساس کنید.گاندی

******

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emerson

بـه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه کـه عصبانی و ناراحت هستید ؛ شـما شصت ثانیه خوشحالی را از دست میدهید …
– امرسون

******

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brown

خیلی از ما در رویاهامون زندگی نمیکنیم چون کـه در حال زندگی در ترس هاي‌ زندگی مون هستیم – لس براون

******

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن ان بـه دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

******

سفری بـه طول هزارفرسنگ با یکگام آغاز می‌شود
A distant tour begins with one step…

******

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

******

ان کـه امروز را از دست می‌دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

 

 عکس نوشته انگیزشی انگلیسی به همراه معنی برای پست

 

 

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason

یک ضرب المثل امریکای هست کـه میگه مشکل کـه بـه وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این‌که چرا بوجود اومد

******

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ي شلوارش بیشتر می‌شود – ادیسون

******

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته میشود یک زندگی پایان می‌یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته میشود یک زندگی آغاز میشود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع میشوند .

******

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you

نکاتی برای موفقیت :
از کسانی کـه دوستت دارند قدردانی کن .
بـه کسانی کـه بـه تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی کـه آزارت دادند ببخش .
کسانی کـه تو را تنها گذاردند فراموش کن .

******

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you want

یاد بگیرید در حالی کـه چیزهایی را کـه میخواهید دنبال می‌کنید ؛ شاد هم باشید « و از زندگی‌تان لذت ببرید . »

******

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست کـه دوسش داری – استیو جابز

******

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sails

ما نمیتوانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه میتوانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

******

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر مبارزه اي در زندگیت تو را بـه کسی کـه اکنون هستی تبدیل کرده اسـت . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ؛ انها تو را قویتر کرده اند .

******

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی مانند آینه اسـت ؛ هر انچه را کـه فرد بـه ان بیاندیشد برایش انعکاس میدهد .

******

Change your thoughts and you change your world. —Norman Vincent Peale

تو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی – نورمن وینسنت پیل

 

پروفایل انگیزشی انگلیسی با معنی 

 

 

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچک‌ترین تصمیمات شماست کـه میتوانند زندگی شـما را بـه کلی تغییر دهند .

******

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شـما بـه صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی‌شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می‌گردد « با بهتر شدن ما زندگی بهتر میشود . »

******

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Keller

وقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آن قدر بـه در بسته شده نگاه می‌کنیم کـه نمی تونیم دری کـه بـه روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

******

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem

مشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت بـه اون مشکل توئه

******

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی اسـت کـه با آجرهایی کـه بـه سمتش پرتاب کرده اند ؛ بنایی ماندگار بنا نهد.

******

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شـما نیست ؛ بلکه موانعی اسـت کـه برای رسیدن بـه این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

******

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن هاي‌ بزرگ درباره ایده ها صحبت می‌کنند ؛ ذهن هاي‌ متوسط درباره رویدادها حرف می‌زنند و ذهن هاي‌ کوچک درباره دیگران

******

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed

فقط دو دسته وجود دارند کـه بـه تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی کـه خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی کـه از موفقیت شـما می ترسن

******

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده بـه کسانی تعلق دارد کـه زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

******

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی کـه تو برای دیگران دعا می‌کنی خداوند بـه ندای تو گوش می‌دهد ؛ پس زمانی کـه تو خوشحال و ایمن هستی بدان کـه کس دیگری برای تو دعا کرده اسـت .

******

The way is not in the sky . The way is in the heart

راه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب اسـت .

******

Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش کـه تو را و اعتماد بـه نفس تو را تقویت کنند و از کسانی کـه قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

******

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jefferson

من متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می‌کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می‌کنم – توماس جفرسون

******

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own

کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آن را نزد خودتان نگه دارید .

******

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز بـه این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجوددارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

******

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelou

وقتی از مردم یاد می گیري در عوض بهشون یاد بده ؛ وقتی ازشون چیزی می گیري ؛ چیزهایی رو هم بـه اونها ببخش

******

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی ؛ تو باید بتونی ؛ و اگر بـه اندازه کافی شجاع باشی کـه شرووع کنی مطمئنا بـه هدفت میرسی . استیون کینگ

******

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbell

گنجینه هاي‌ نهفته اي کـه تو بـه دنبال شان میگردی، در همان غاری پنهان شده اند کـه از ورود بـه ان ترس داری

 

متن مفهومی کوتاه تسلیم نشدن انگلیسی به همراه معنی

 

 

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill

موفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ؛ چیزی کـه مهمه جسارت شـما برای ادامه دادن بـه مسیره!

******

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot

تنها کسانی کـه اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله هاي‌ دور را دارند می‌توانند بفهمند کـه یک شخص تا کجا می‌تواند برود.

******

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قویتر میشه.

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

******

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. «Dale Carnegie»

مهم ترین دستاورد ها دنیا توسط مردمی بـه دست آمده اند کـه تنها فرق شان با بقیه این بوده کـه وقتی بـه نظر می‌رسید هیچ امیدی نباشد آن ها بـه تلاش خود ادامه دادند.

******

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon

بـه جای عبور از جاده اي کـه همه ی از ان عبور میکنند، بـه جایی برو کـه جاده اي ندارد و برای بقیه رد پای خودرا بر جای بگذار.

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

******

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شـما را بیشتر از کارهای خوب تان بـه ذهن خواهند سپرد.

******

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای موفقیت، باید اشتیاق تان بـه ان بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

******

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

******

متن طولانی انگیزشی انگلیسی با ترجمه

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.

چیزی بـه اندازه ي گذشت ؛ دشمنانت را عصبانی نمیکند.

******

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

How to succeed

چگونه موفق شویم؟

PLAN while others are playing

برنامه ریزی کن وقتی کـه دیگران مشغول بازی کردنند.

STUDY while others are sleeping

مطالعه کن وقتی کـه دیگران در خوابند.

DECIDE while others are delaying

تصمیم بگیر وقتی کـه دیگران مردد اند.

PREPARE while others are daydreaming

خودرا آماده کن وقتی کـه دیگران درخیال پردازیند

BEGIN while others are procrastinating

شروع کن وقتی کـه دیگران در حال تعلل اند.

WORK while others are wishing

کار کن وقتی کـه دیگران آرزو میکنند.

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

SAVE while others are wasting

صرفه جویی کن وقتی کـه دیگران در حال اتلاف کردنند.

LISTEN while others are talking

گوش کن وقتی کـه دیگران در حال صحبت کردنند.

SMILE while others are frowning

لبخند بزن وقتی کـه دیگران عصبانی اند.

PERSIST while others are quitting

پا فشاری کن وقتی کـه دیگران در حال رها کردنند.

WAKE UP early while others are dreaming of success

زود بیدار شو در حالی کـه دیگران خواب موفقیت رو میبینند.

متن هاي‌ انگیزشی انگلیسی کوتاه

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن بـه بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

*****

Don’t just read about success stories, create your own

فقط داستان‌هاي‌ موفقیت رو نخوان، داستان خودت رو خلق کن

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

*****

جملات انگیزشی انگلیسی با معنی و با فونت زیبا و متفاوت

Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

بُزرگ فکر کُن، بُزرگ باور کُن، بزرگ عَمل کُن، و نتیجه هم بُزرگ خواهد بود..

*****

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده بـه کسانی تعلق دارد کـه زیبایی رویاهایشان را باور دارند

*****

,

بزرگ ترین ضربہ اي کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته ….

*****

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی‌تر میشه.

*****

متن انگیزشی موفقیت در کار

Don’t let your dreams just be dreams.

نزار رؤیاهایت فقط رؤیا باقی بمانند

*****

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ تر باشد…

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

*****

Success doesn’t just find you
You have to go out and get it

موفقیت شـما را پیدا نمیکند
شـما باید بیرون بروید و ان را بـه دست آورید.

*****

Don’t stop when you’re tired
Stop when you’re done

هنگام خسته شدن متوقف نشوید
وقتی کار خودرا تمام کردید متوقف شوید.

*****

Wake up with determination
Go to bed with satisfaction

با عزم راسخ از خواب بیدار شوید
با رضایت بـه رخت خواب بروید.

*****

Do something today that your future self will thank you for

امروز کاری انجام دهید کـه خود آینده شـما سپاسگزارتان باشد.

*****

Little things make big days

چیز هاي‌ کوچک روز هاي‌ بزرگی را رقم میزنند.

*****

It’s going to be hard
but hard does not mean impossible

این سخت خواهد بود
اما سخت بـه معنای غیرممکن نیست.

*****

Don’t wait for opportunity
Create it

منتظر فرصت نباشید
ان را ایجاد کنید.

*****

The key to success is to focus on goals
not obstacles

کلید موفقیت تمرکز روی اهداف اسـت
نه موانع!

*****

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

Sometimes you win
sometimes you learn

گاهی برنده میشوی
و گاهی می آموزی.

*****

Dream it
Believe it
Build it

رویای ان را داشته باش
باورش کن
بسازش.

*****

جنلات انگلیسی در خصوص پالش های زندکی

Always make a total effort
even when the odds are against you

همیشه تلاش کنید
حتی زمانی کـه شانس هم مخالف شماست.

*****

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

جمله انگیزشی امید دهنده انگلسی و فارسی

Don’t wait for your feelings to change to take the action
Take the action and your feelings will change

منتظر تغییر احساسات خود برای انجام عمل نباشید
اقدام کنید
و احساسات تان تغییر خواهد کرد.

*****

The distance between insanity and genius is measured only by success

فاصله بین جنون و نبوغ فقط با موفقیت اندازه گیری میشود.

*****

The road to success and the road to failure are almost exactly the same

جاده موفقیت و شکست دقیقا یکسان هستند!

*****

The harder the battle
the sweeter the victory

هرچه نبرد سخت تر باشد
پیروزی شیرین تر اسـت.

*****

Make sure your worst enemy doesn’t live between your own two ears

مطمئن باشید کـه بدترین دشمن شـما بین دو گوش تان زندگی نمیکند.

*****

The only person you should try to be better than
is the person you were yesterday

تنها کسی کـه باید سعی کنید از او بهتر باشید
فردی اسـت کـه دیروز بودید.

متن های انگیزشی انگلیسی برای بیو و کپشن و استوری با ترجمه (عکس)

*****

All the power is within you
You can do anything

تمام قدرت در درون توست
تو میتوانی هر کاری انجام دهی.

*****

Nothing is impossible
the word itself says I’m possible

هیچ چیز غیرممکن نیست
خود کلمه می‌گوید من ممکن هستم!

*****

I would rather die of passion than of boredom

من ترجیح می‌دهم از اشتیاق بمیرم تا از کسالت.

 

این جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه پارسی بـه شـما انگیزه میدهند و دیدگاه شـما را نسبت بـه زندگی تغییر میدهند و شـما میتوانید این جملات زیبا را هرروز مرور کنید ودر دفترچه شخصی خود یادداشت کنید و یا در شبکه هاي‌ اجتماعی بـه عنوان کپشن و استوری بـه اشتراک بگذارید.ماهم برای شـما عزیزان ارزوی موفقیت روزافزون درایم .

جدیدترین مطالب سایت