پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

پیامکهای فلسفی و پندآموز

آلبوم از پیامک هاي خوشگل و پند اموز را برای شما عزیزان فراهم نموده ایم با ما در سایت تالاب باشید با یهترین ها

سخنان فلسفی و پند آموز همۀ وقت مورد دقت بسیار از افراد قرار میگیرد
از این سخنان خوشگل اس ام اس هاي گردآوری نموده ایم که این اس ام اس اخیر می باشند
امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد دقت شما را به این اس ام ها جلب می نماییم.

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

طوری زندگی کن

که دشمنانت از افتادنت هم

بترسند…

کاری کن بدانند بعد از هر

برخواستن،

قدم هایت محکمتر از گذشته میشود…

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس های جدید پند آموز و فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

اس ام اس هاي فلسفی و پر معنا

یکرنگ بمــان”

حتی اگر در دنیایی زندگی می‌کنی

که مردمش

برای پررنگ شدن،

حاضرند

” هزار رنگ “باشند

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس های جدید پند آموز و فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

اس ام اس هاي فلسفی

زندگی

ریاضیات هست

خوبی ها را جمع کنید

دعواها را کم کنید

شادیها را ضرب کنید

دردها را تقسیم کنید

ازنفرت جذر بگیرید.

به همین راحتی

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

اس ام اس هاي فلسفی و آموزنده

آرامشت را با اقیانوس الهی

گره بزن…

تا در طوفانی ترین ایام روزگار،

سوار بر امواج باشی

نه در مقابل آن…

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس های جدید پند آموز و فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

اس ام اس هاي فلسفی ناب

آدمها یک روز تمام میشوند

نشآن نمی دهند

مانند گذشته #لبخند می‌زنند

زندگی میکنند

می‌بخشند …

محبت میکنند !

حتی رابطه‌هاي قدیمیشآن را هم حفظ می کنند

باور می‌کنید حتی کسی را هم از زندگیشآن خط نمی‌زنند ،

نگه میدارند …‌ حتی آنهایی که آزارشان می‌دهند را …

آدمها یک روز

برایِ خودشان تمام میشوند

فقط ادامه می دهند ” بودن ” را …

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

چندان به حافظه ي آدمها اعتماد نکن

آنها در لحظه تصمیم میگرند!

چندان به منطق آنها اعتماد نکن

آنها احساسی تصمیم میگیرند

چندان به صداقت آنها اعتماد نکن

پای احساس در بین باشد نه صداقتی می‌ماند نه احترامی

زیادی مفید بودن، مفید نیست!

شرط انسان بودن

راضی نگه داشتن همۀ نیست

راضی بودن خودت را هم در نظر بگیر…

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس های فلسفی معنی دار

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

زندگی مانند پیانو میمونه

هم روزای سفید داره هم سیاه

ولی وقتی باهم باشن میشه

یه موسیقیه مفید شنید

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی و عارفانه

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

آموخته ام كه مردم

حرف هاى شما را فراموش مى كنند،

كارهاى شما را فراموش مى كنند،

ولى احساسى را كه در آنها ايجاد كرده ايد را

هيچ وقت فراموش نمى كنند.

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی اخیر

به تعظیم مردم

این زمانه اعتماد نکن!

تعظیم آنان همانند خم شدن

دو سر کمان هست که هر چه

بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر هست.!

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی خوشگل

فقط کسانی که برتر نیستند،

تصور می کنند که برترند.

انسان هاي برتر هرگز نه می‌اندیشند

و نه از این حقیقت آگاهند که برترند.

انسان برتر خود را یک فرد ساده

و معمولی میداند

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی و پندآموز

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

کینه‌ها را کنار بگذاریم

روزی دلمان برای

روزهای کنارهم بودن

تنگ میشود…

ولی زندگی

ناجوانمردانه کوتاه هست…

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

مشکلات افراد پیروز کمتر از افراد شکست خورده نیست.

تنها یک دسته از مردم میباشند که هیچ مشکلی ندارند:

“آنها که در گورستان خوابیده اند”

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی و پر معنا

شما حق دارید ساده باشید،

ولی حق ندارید احمق باشید.

خیلی طول میکشه بفهمید

همۀ چی اون طور که فکر می کنید نیست..

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی و آموزنده

با چوب پوسیده نمیشود

قایق و کشتی تولید ؛

همانگونه که با افکار پوسیده

نمیتوان جامعه را تولید …

 

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي اخیر پند آموز و فلسفی

اس ام اس هاي فلسفی ناب

پیامک های جدید پند آموز و فلسفی

 

همۀ ي افراد پیروز و نا پیروز در یک چیز مشترک میباشند:

۲۴ ساعت شبانه روز

چجوری بهرهگیری کردن از این ۲۴ ساعت؛ تفاوت رو ایجاد میکنه !

بزرگ بیندیشیم…!