بروزرسانی : 29 اردیبهشت 1400

اس ام اس های فلسفی (5)

اس ام اس های فلسفی (5)

ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بر بستر خویش دارد . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند . آبراهام لینکلن

* * اس ام اس های فلسفی  * *

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

ادب سودمند اینست که پند گیری از دیگری نه آن که دیگری از تو پند گیرد. انوشیروان

* * اس ام اس های فلسفی  * *

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید

* * اس ام اس های فلسفی  * *

ســــخن مانند دامن دخــتران است , هر چه کوتاه تر باشد به هدف نزدیک تر است

( هیتلر)

* * اس ام اس های فلسفی  * *

مانند پرنده باش….که روی شاخه مینشیند و احساس میکند که شاخه میلرزد

ولی به اواز خود ادامه میدهد…

چرا که مطمئن هست بال و پر دارد

* * اس ام اس های فلسفی  * *

گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل می کنه

زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون

طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه

* * اس ام اس های فلسفی  * *

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج كنیم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت یك لبخند و یا نوازشی عاشقانه كنیم شکسپیر

* * اس ام اس های فلسفی  * *

ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند. متاجیو

* * اس ام اس های فلسفی  * *

امید، نان روزانه آدمی است . رابیندرانات تاگور

* * اس ام اس های فلسفی  * *

امید قوه محرک زندگی است. ساموئل اسمایلز

* * اس ام اس های فلسفی  * *

امید همچون خون در روان آدمیست که اگر نباشد گامی به پیش نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون می سازد . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

امید با مرگ هم به گور نمی رود . فردریک شیلر

* * اس ام اس های فلسفی  * *

امید نصف خوشبختی است. ضرب المثل ترکی

* * اس ام اس های فلسفی  * *

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر بختگان

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور می سازند . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. ارد بزرگ

* * اس ام اس های فلسفی  * *

برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟… ارد بزرگ

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت