اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

ما را همه ره ز کوی بد نامی باد /  وز سوختگان بهره ی ما خامی باد
نا کامی ما چو هست کام دل دوست /  کام دل ما همیشه ناکامی باد . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

هیچ میدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی
وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

من
برای دوست داشتن ات
مدت هاست آماده ام
اما
امان از تو
امان از زن ها
همیشه دیر حاضر می شوید . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت
دستم از ضعف …
دریغا …
به گریبان نرسید . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

سلام
از شرکت رب تبریک مزاحم میشم
میشه یه رب بغلتون کنم !؟
محض تبریک میگما !

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

آراسته آمد و چه آراستنی
پیراسته زلف خود چه پیراستنی
بنشست به می خوردن و برخاست به رقص
به به چه نشستنی چه بر خاستنی . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم میکند . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

نوشته ها بهانه است
فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم
باورش با تو

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

چقدر تلخ است بعد از سال ها انتظار
نیمه گم شده ات را کامل بیابی . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

شاید به هم باز رسیم
روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم
و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی
(احمد شاملو)

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

در راه تو بی اراده رفتن خوب است / در چشم تو بی افاده رفتن خوب است
جایی که همه فکر سواری هستند /  دنبال دلم پیاده رفتن خوب است . . .

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

آمـــد امـــا در نگاهــش آن نوازش ها “نبــــــود…
چشــم خواب آلـودش را مســتى و رویــا “نـــبود …
لـب همــان لـب بود اما بوسـه اش گرمــى “نـداشـت ….
دل همــان دل بود اما مســت و بى پـروا “نبــــود…

 

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

اس ام اس زیبا و جالب عاشقانه

 

شیرین ترین لبخند اون لبخندیه که
وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی یه دفه خودش اس ام اس میده !

 

 

مطالب مرتبط:

اس ام اس جدید و احساسی با عطر پاییز

اس ام اس های جدید و زیبای پاییزی (15)

اس ام اس جدید و زیبای پاییزی (14)

جدیدترین استاتوس های عاشقانه و رمانتیک

جدیدترین مطالب سایت