'گردشگری

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

یاد تو
هیچ گاه از بین نمیرود
بلکه
از سطری
به سطری دیگر
منتقل میشود…
و اینست قانون پایستگی چشمانت!

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

اس ام اس های عاشقانه با موضوع دلتنگی و جدایی برای شما عزیزان آماده کرده ایم در ادامه آنها را خواهید خواند.

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

.

دیگر از تنهایی خسته شده ام
به کلاغها زیر میزی میدهم
تا قصه ام را تمام کنند

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

.

خسته ام از تکرار شنیدن!
مواظب خودت باش،
تو اگر نگران حال من بودی!
که نمیرفتی

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

.

.

یاد سهراب بخیر آنکه تا لحظه خاموشی گفت:تو مرا یاد کنی یا نکنی من بیادت هستم!

.

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

.

تــــــــو …
یـــــــادگـار روزهــــــایـی هـسـتـــی ،
كــه نــه فـــرامـــــوش مـی شــونـد
و نـــه تـكــــــرار …

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

.

یــادت برایم
همانند قصه سیــگار پیرمردیست
که سالهاست میگوید نـخ آخـر است

.

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

اس ام اس عاشقانه و غمگین جدید

.

در این هیاهوی شلوغ
یادت لحظه ای مرا گم نمیکند
و به هرجا میروم پیش تر از من آنجاست !

 

 


اس ام اس عاشقانه

بیشتر بخوانید
اس ام اس عاطفی فاصله افتادن اس ام اس عاطفی فاصله افتادن اینــجا کــه مـن هستــمهــر چنــد ســال کــه ســاعــت را جــلو بکشــم..بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصــله دارم… !تــو کِــی از مــن گــذشتــی … !؟•اس ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

ماجراهای واقعی از وجود ارواح
مشاهده بیشتر