بروزرسانی : 18 بهمن 1398

اس ام اس فراموشی و دل کندن

اس ام اس فراموشی و دل کندن

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را

می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام …

امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم …

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند !!!

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم / میرم تا در غبار غم فراموشت کنم
سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را / ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنی / مدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

به یاد آوردنت هر روز ، درد آورترین شکل فراموشی ست !

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم !

اس ام اس فراموشی و دل کندن

اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه !

اس ام اس فراموشی و دل کندن

از سکوت پرسیدم برای بهترینم چه بنوسیم ؟
گفت : بنویس ما را چون روزگاران مبر از یاد …

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

و عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر 1 بار ؛ آن هم برای همیشه !!!

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

“بر باد رفته” صد بار بهت است از “از یاد رفته” !

اس ام اس فراموشی و دل کندن

از وقتی رفتی غمگینه خونه / گریم میگیره با هر بهونه
رفتی و موندم با این همه درد / هرگز نمیشه فراموشت کرد

اس ام اس فراموشی و دل کندن

زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل …
چشم فراموش میکند اما دل هرگز …
پس بدان تازمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد !

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

میدونی بن بست زندگی کجاست ؟
جایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن …

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

برات گردنبندی از گریه خریدم !
یادت باشه اگه فراموشم کنی ، گریه هام گردن توست !

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

می آیی و میروم من از هوش / رفتی و نمیشوی فراموش

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

کاش مىشد بدونى که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است …

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست …
همیشه به یادتم …

اس ام اس فراموشی و دل کندن

نمی گویم فراموشم مکن هرگز
ولی گاهی به یاد آور رفیقی را که می دانی نخواهی رفت از یادش …

اس ام اس فراموشی و دل کندن

آدم عزیزانشو فراموش نمیکنه بلکه به ندیدنشون عادت میکنه …
تقدیم به کسی که عادت به ندیدنش مثل فراموش کردنش غیر ممکنه !

اس ام اس فراموشی و دل کندن

نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست …

اس ام اس فراموشی و دل کندن

مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا را / فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را
خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست / چرا آشفته می خواهی خدایا خاطر ما را ؟

اس ام اس فراموشی و دل کندن

خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم !

اس ام اس فراموشی و دل کندن

فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی !!!
شکسپیر

اس ام اس فراموشی و دل کندن

تنها یک برگ مانده بود …
درخت گفت : منتظرت میمانم !
برگ گفت : تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !

اس ام اس فراموشی و دل کندن

اگر پوسیده گردد استخوانم ، نگردد مهرت از جانم فراموش …

اس ام اس فراموشی و دل کندن

خاطرات ناقوس هایی هستند که در ایام فراموشی به صدا در می آیند …

اس ام اس فراموشی و دل کندن

عادت می کنم :
به داشتن چیزی و سپس نداشتنش
به بودن کسی و سپس به نبودنش
تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!

اس ام اس فراموشی و جدایی, اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی
تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی
تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم …

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت