خرید و فروش در اینترنت

اس ام اس های جدید غمگین و بی وفایی

اس ام اس های جدید غمگین و بی وفایی

سری جدید اس ام اس های نامردی و بی وفایی روزگار

اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

تو می آیی و آنچنان مرا میفهمی
که گـویی بعد از خدا !
در من خدای دیگری
تو میبینی مرا !
میخوانی مرا
میخواهی مرا !
تو می آیی خَستگی هایم را میفهمی
بغضهایم را
ڪلافگی هایم را
تو می آیی و من تا آمدنت پشت دیوار تنهاییم
بی سر و صدا روزگار میگذرانم
تو می آیی .

°
°
°

اس ام اس نامردی

°
°

اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت
اینکه باید فراموشـت می کردم را
فراموش کردم !
تو تکراری ترین حضور روزگار منی
عجیب !
به بودن تو
از آن سوی فاصله ها
خو گرفته ام .

°
°

اس ام اس بی وفایی

°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

دلگیرم ای شب !
تو مَرا زمین زده ای
برگ میزنی دفتر تلخ روزگار را
کسی که فراموش نشد ، دیگر مرا در خاطرش نیست !
دیگر لبخندی نیست
یک چشم پر از آرامش کجاست؟
ای شب
ارزان میفروشمت به خورشید
فقط صبح شـو .

چـوبی به آستینم کَرد روزگار
ڪه معنای
تلخ
سڪوت
مترسک را الان میفهمم.

°
°

اس ام اس های جدید نامردی

°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

نام تو آدم است
پس آدم باش !
قبل از اینکه روزگار آدمت کند .

°
°

اس ام اس روزگار نامرد

°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

بچه ای گریه میکرد و میگفت :
هیچ کسی با من بازی نمیکنه
تو دلم گفتم:
تو بزرگ شو روزگار بازیهای زیادی باهات میکنه.

°
°
°

°

°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

می گویند عشق آن است که به او نرسی و من می دانم چرا زیرا در روزگار من، کسی نیست که زنانه عاشق شود و مردانه بایستد.
°
°
°
°

اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

گاهی بدور از هیاهوی روزگار خدا جوری برات خدایی میکنه ڪه تا عمر داری یادت نمیره
اون موقع اس که با تمام وجودت میگی من خوشبخت ترین آدم این سرزمینم .
°
°
°
°
°

اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

ومیان ماهستند مردگانی که در انتطارند
در انتظار بهانه ای که مورد پسند روزگار باشد و به خاک سپرده شوند
ومیان این مردگان هستند کسانی که ده ها سال در انتطار خاک سپاری خود بوده اند
انتطارشان
انتظارم
طولانی نشود آمین.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

دروغ گـرچه درین روزگار زیباتر
نه هشت سال که هشتاد سال دیگر هم
به چشمهای نجیب تو رای خواهم داد .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

خنده ی تو خنده خوبه روزگار
خوب میدونی !
کی حسرت داشتنتو نداره.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

یا رب نظر تو بر نگردد
برگشتن روزگار سهل است.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

گرگ روزگار بودَم شغال ها هم جـرات رویا رویی با من را نداشتن
حال که توبه کرده ام اهو ها هم برایم خط و نشان میکش
درست است که ما رفته ایم و توبه کرده ایم اما به اهو ها بگویید در قلمروی ما با احترام عبور کنند مگر نمیدانند که توبه گرگ مرگ است.
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

سکوت میخواهم و سیگار !
شاید سهم من همین باشد از هفت سین روزگار .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

هیچگاه دلت را به روزگار مسپار
که دریایی از ناامیدی است!
دلت را به خدا بسپار که دریایـی از امیدواری است .
°
°
°
°
°
اس ام اس روزگار بی وفا نامرد بی معرفت

چرخ روزگار را دو چیز می چرخاند :
دوری و دوستی با اینکه ازت دورم ولی به یادتم .