متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن و عکس عاشقانه خاص

تو نیستی که ببینی
چگونه عطرِ تو
در عمقِ لحظه ها
جاری اسـت

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

من پریشان تر از آنم که مرا درک کنی…

 

عکس پروفایل عاشقانه دونفره جدید

 

– دست های هم را بگیریم؟

– نمی شود.

– آخر چرا؟

– چون مردم می‌فهمند

– چی را؟

– قضیه مـا را

– خب بفهمند چی می شود؟

– بهتر اسـت راز باشد

– چرا؟

– که کسی آن را از مـا نگیرد

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس عاشقانه پروفایل

 

مـن فکر میکنم الکساندر هم عاشق بود که تلفن را آفرید و اگرنه بـه عقل هیچ آدم عاقلی نمیرسید که میتوان حضور گرم کسی را از سیم‌های سرد عبور داد.

 

پروفایل عاشقانه بدون متن

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

نه فصل میخواهد

نه باران

مـن برای گرفتن دستانت

منتظر هیچ اتفاقی نیستم

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس پروفایل عاشقانه دونفره خاص و جذاب

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

می‌خوا‌هم حواسم را پرت کنم

طوری‌كه درست بیفتد

میان آغوشت.

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس عاشقانه لاکچری

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

مـن کنار تـو تماشایی بودم

میخواهم دلتنگت نشوم

ولی عکس‌ هایت نمیگذارند

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس نوشته پروفایل عاشقانه با متن های سنگین و خاص

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

+ دوسم داری؟ 😶

– نه 😒

+ قبلا می‌گفتی داری که! 😰

– اون قبلا بود همین حالا فرق کرده 😏

+ چـه فرقی آخه؟ 😟

عاشقت شدم

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

دیالوگ عاشقانه زیبا

 

گاهی

قشنگترین جملۀ دنیا

میتونه تـو سه کلمه خلاصه بشه

نترس،مـن‌ باهاتم

 

متن جدید عاشقانه love

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

درآغوشش کشیدم

دیگر هراس نداشتم

جهان پایان یابد.

مـن از جهان سهمم را گرفته بودم

متن عاشقانه زیبا

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

بـه جان آمد دل از ناز نگاهت

مثل نفس شدی برایم

کشیدنت الزامیست.

 

عکس پروفایل عاشقانه پاییزی 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

هیچ حسی

مثل اون اوّلین باری که

دستمو گرفتی و مـن…

دلم لرزید… قشنگ نیست

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس پروفایل عاشقانه دونفره جدید

بعد از آغوشت

خودم را

اهل هیچ کشوری نمی دانم

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس پروفایل عاشقانه خاص 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

مـن و تـو

کنارهم انقدر قشنگیم

که دلم میخواد

مثل بقیه از دور خودمونو ببینم

 

عکس پروفایل عاشقانه جدید

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

انقدر دوستت دارم

که هـمه چیز نی نی مون

بـه تـو بره…

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس پروفایل عاشقانه 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

مـا دخترا

یه کسایی رو اذیت می کنیم

که یه لحظه هم

طاقت دوریشونو نداریم

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس پروفایل عاشقانه خاص 

عشق یعنی این‌که

وقتی نباشه

با همه ی آدمای دنیا هم

احساس تنهایی کنی…

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

بعضـی از نگـاه ها
صدای قشنگی دارند
بعضی ها را هد چقدر هم کہ
بخواهی تمام نمی‌شوند…
سکوتشان خالی می‌کند
دل آدم را …
و عطرشان عاشــق میکند
روح آدم را…
این بعضی ها یعنــــی تـــــو

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن آهنگ های عاشقانه و زیبا

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

خوشبختی مانند تلفن اسـت
اگر دیگران نداشته باشند
بـه هیچ درد شـما نخوهد خورد
براز دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

خودم یه تنه فدات میشم عشق همیشگی من

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

عکس عاشقانه متن دار

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

 

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

متن و عکس عاشقانه خاص | عکس نوشته های عاشقانه زیبا (2023)

 

جدیدترین مطالب سایت