پیامک های بیقراری و انتظار عاشقانه

پیامک های بیقراری و انتظار عاشقانه

پیامک های بیقراری و انتظار عاشقانه

 

زیباترین اس ام اس های جدایی عاشقانه را برای شما در این پست جمع آوری کرده ایم. تقدیم به شما!

 

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

خاطرات خیلی عجیبند
گاهی اوقات می خندی به روزهایی که گریه می کردی
گاهی گریه می کنی به یاد روزهایی که می خندیدی .
.
.
.
.
.

اس ام اس  عاشقانه غمگین جدید

 

گریه کن امابه چشمانت اجازه نده
واسه هرچیزی بیشترازیک باراشک بریزه چون عادتش میشه.

 

اس ام اس گریه آور غمگین جدید

 

این روزها اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران باتو یک کلمه است
آخی.
.
.
.
.
.

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

آدمک آخر دنیاست بخند/آدمک مرگ همین جاست بخند/دست خطی که تورا عاشق کرد/شوخی کاغذی ماست بخند/آدمک خر نشوی گریه کنی/کل دنیا سراب است بخند/آن خدایی که بزرگش خاندی/به خدا مثل تو تنهاست بخند.
.
.
.
.
.

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

نترس! بیا در اوج خنده هایم شریک باش
من!
همیشه
تنها!
گریه میکنم.
.
.
.
.
.

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت.
گوشه ی چشمشان به کمین نشسته
.
.
.
.
.

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

چنین زخمی که من خوردم نه از بیگانه از خویش است
هراسم نیست از مردن ولی مرگ تو در پیش است!
شب رفتن تو را دیدم ولی انگار در کابوس
فقط تصویری از تو بود تو را نشناختم افسوس!
کسی هرگز به فکر ما نبود و نیست ای هم درد
برای مرگ این قصه کسی گریه نخواهد کرد.
.
.
.
.
.

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

کر شدم
چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند
انگار تقصیر هم ندارند !
انگار زیاد منتظر ماندند
و شاید حدیث بی قراریست و یا !
عاشقانه هایی که نوشتن ندارد
و من
هنوز رویا می بافـم .

گـریه ام میگیرد وقتی که میبینم آنکه برایش میمردم منت دیگری را میکشد.
.
.
.
.
.

 

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی!.
.
.
.
.
.

 

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

برای بعضی درد ها
نه میتوان گریه کرد نه میتوان فریاد زد
برای بعضی درد ها
فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست.
.
.
.
.
.

 

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

یا این رباعی را نخوانیا گریه کن با من دمی!
یا بر تنم زخمی نزنیا خوب کن با مرهمی
من عاشق مردن شدم وقتی که عشق ته کشید!
قمقمه را برعکس کن شاید تهش باشد کمی.
.
.
.
.
.

 

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

شاید کسی رو که باهاش خندیدی یه روزی فراموش کنی ولی کسی رو که به خاطرش گریه کردی هیچوقت فراموش نمیکنی .
.
.
.
.
.

 

اس ام اس گریه آور عاشقانه غمگین جدید

 

 

روی دار اعدام ازم پرسیدنآخرین خواسته ات رابگوگفتم تکه یخی را بر مزارم بزارین که بر قبرم چکه کند
پرسیدن چراگفتم من که عزیزی ندارم که برایم گریه کند بگذارین تکه یخ به جای یارم بر مزارم گریه کند!.

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت