بروزرسانی : 4 شهریور 1395

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

چشمهایم را می بندم
ظاهر میشوى
پشت پلک هایم مگر
اتاق ظهور عکس هاى توست؟!!

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

نوشته می شود :زندگی
خوانده می شود :تنهایی
و معنای آن مرگ است

جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

الان که این را می نویسم
ساعت دقیقا راس نبودن توست.
تو هر موقع دلت خواست، بخوان

اس ام اس کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

من به همه ی روزهای هفته محتاجم
به تمام ساعت هایش…
باتمام جزئیاتش…
تابگویم درنبودنت چقدردلتنگتم…

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

تب کردن تو ؛
مردن من
هر دو بهانست …!
عشق است
که میان
” من و تو ”
در تب و تاب است

پیامک کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

زمان
غارتگر عجیبی است
همه چیز را بی اجازه می برد
تنها
یک چیز را همیشه فراموش میکند
حس دوست داشتن تورا…

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

می گویند
فاصله
عشق را تهدید می کند !
دروغ می گویند
من هرچه از تو دور شدم
دلتنگ تر
شدم

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

بعضی حرف ها را نباید زد
بعضی حرف ها را نباید خورد
بیچاره دل چه می کشد میان این زد و خورد !

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

همیشه از آمدن ن بر سر کلمات می ترسیدم
ن داشتن تو
ن بودن تو
ن ماندن تو
کاش اینبار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبری میداد از ن رفتن تو

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

خدایا ببخش که امانت دار خوبی نبودم
دلی که داده بودی شکست !

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

سکوت و صبوری ام را
به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،
دلم به چیزهایی پای بند است
که تو یادت نمی آید..

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

پیامک ها و جملات کوتاه عاشقانه

سخت نیست
دردناک است
از بی کسی حرف هایت را به خودت بزنی

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت