بروزرسانی : 24 آبان 1397

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت امام زمان «عج»

آغاز امامت حضرت ولیعصر حضرت امام زمان «عج» گرامی باد…

نهم ماه ربیع الاول

خدا در کام دل ریزد عسل

روز مدیحه و سلام ماست

عید امامت امام ماست

بر لب تبارک اسـت

آقا مبارک اسـت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر

قیامتی اسـت گمانم قیـامت مهدی اسـت

جهان محیط وسیع کرامت مهدی اسـت

زمان زمان شروع زعامت مهدی اسـت

غدیـر دوم شیعـه امامت مهدی اسـت

همۀ کنیـد قیام و همـه دهیـد سلام

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت امام زمان «عج»

یوسف زهرا بـه دست داورش

می نهد تاج امـامت بـر سرش

عید «جاء الحق» مبارک بر همـه

خاصـه بـرسادات آل فاطمه

عید آدم عیـد خاتم آمده

عید مظلومـان عالم آمده

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت امام زمان «عج»

امـام کل زمانها دوباره گشت امام

بشـارت آمـده بهـر بشـر خجسته باد

شب فراق سحر شد، سحر خجسته باد

بهشت وصل خـدا را ثمر خجسته باد

بـرای منتظـران این خبر خجسته باد

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت امام زمان «عج»

آقا مبارک اسـت ردای امامتت

ای غایب از نظر بـه فدای امامتت

می خواستند حق تـو را هم قضا کنند

کذابها کجا و عبای امامتت

مـا زنده ایم از برکات ولایتت

مـا عهد بسته ایم بـه پای امامتت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اشعار آغاز امامت امام زمان

خطاب نـور همـه آیه‌ های نصر شده

ولـی عصـر دوبارة ولی عصر شده

خطاب حضرت معبود را بخوان با مـن

پیام قاصـد و مقصود را بخوان با مـن

بیــا ترانه داوود را بخـوان تا مـن

سرود مهـدی موعود را بخوان با مـن

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت امام زمان عج

سپیدة سر زد از بیت امام عسکری امشب

کرم می‌آید از سوی شـما از هر دری امشب

ملائک گرم ذکر یا حسن هستند از ماتم

ولی روح پدر مشغول ذکر دیگری امشب

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

وبـاره آیـه جاء الحق آشکار شده

بـه یمن وصل همۀ فصل‌ها بهار شده

زِتیرگـی چـه زیان کوه نور نزدیک اسـت

رهی کـه بود بـه چشم تـو دور نزدیک اسـت

فـراق رفتـه و فیض حضور نزدیک اسـت

الا تمامی یـاران ظهـور نزدیک اسـت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

برچینی بشکسته ی دل بند زدند

مـا را به ولایت تـو پیوند زدند

آغاز امامت تـو گویی بـه بهشت

زهرا و علی زِشوق لبخند زدند

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

فـرار ابـر و رخ آفتــاب را نگـرید

سراب‌ها همـه رفتنـد، آب را نگرید

بشارت ای همۀ یاران کـه یار می‌آید

نویـد رحمت پــروردگار می‌آید

محمـد از طرف کوهسـار می‌آید

علی گرفته بـه کف ذوالفقار می‌آید

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

زِمکـه سر زده صبح قیام ابراهیم

رسد بـه عالم هستی پیام ابراهیم

امـام عصر کـه بر او سلام ابراهیم

قیـام کرده کنار مقـام ابراهیم

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

جشن مسعود امامت اسـت

عیدی پر سعادت اسـت

ماه ربیع الاول و ایام نور اسـت

فصل بهار شادی و شور و سرور اسـت

از همگان دل می‌بری

یا حجت بن العسگری

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

پیامک امام زمان «عج»

جهانیان همـه جا در کنار یار کنید

دل خـزان زده خویش را بهار کنید

یهودیـان همۀ جا در شرار نار کنید

الا تمامی وهابیـان فــرار کنید

رها کنیـد حرم را، حرم دیار علی اسـت

بـه دست مهدی موعود ذوالفقار علی اسـت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

امام زمان عج

در انتظار دیدنت همۀ دلها بیقرارند:

ای تک ستاره بهشت

حسرت بـه دلمان نگذار

آغاز امامت منجی عالم بشریت خجسته باد

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت و ولایت قطب عالم امکان

فخرزمان امان مردمان اعلی حضرت دوران

صاحب العصر والزمان خجسته باد

دوست دارم اشک باشم گوشه چشمت نشینم

تا اگر روزی بیفتم لااقل پایت ببوسم

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

تاج امامت اسـت بـه روی سر شـما

خیل ملائکند بـه دور و بر شـما

قربان چهره ات کـه تجلی مصطفاست

قربان ان صلابت چون حیدر شـما

ای کاش صبح روز ظهورت صدا کنند

نام مرا عزیز خدا؛ یاور شـما

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

تبریک آغاز امامت حضرت مهدی «عج»

ز هجر تـو بی قرار بـودن تا کـی؟

بازیچه روزگـار بـودن تا کـی؟

ترسم کـه چراغ عمر گردد

خامـوش دور از تـو بـه انتظار بودن تا کـی؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سالروز تاجگذاری حضرت بقیه الله الاعظم امام مهدی

و آغاز امامت و ولایت ایشان

بر گستره گیتی فرخنده و خجسته باد

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس آغاز امامت حضرت مهدی

خانه تکانی

رسم قدیمی همۀ منتظران بهار اسـت

خانه تکانی دل را برای رسیدن بهار دلها

مهدی زهرا فراموش نکنیم

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

حضرت مهدی عج

در زیر طاق صحن گوهرشاد حاضر اسـت

از بهر خطبه خوانی تان منبر شـما

نفرین فاطمه شده صدشکر مستجاب

لبخند آمده بـه لب مادر شـما

آقا دعا کنید کـه در زندگی مان

باشیم ای ذخیره ی حق یاور شـما

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

امامت امام زمان عج

ای نعمت باطنی عالم مهدی

وی نور دل نبی خاتم، مهدی

تکمیل نموده رب بـه تـو نعمت ها

ای نعمت جاری دمادم ؛ مهدی

سالروز آغاز امامت و ولایت گل سرسبد عالم هستی

تبریک و تهنیت باد

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس آغاز امامت امام زمان «عج»

ای چشمه ی زلال الهی ظهور کن

ماتشنه ایم، تشنه لب کوثر شـما

فرموده ای کـه الگوی مـن مادر مـن اسـت

با این حساب فاطمه شد رهبر شـما

کی ریشه کن کنی تـو تبار یهود را

ای جان فدای طنتنۀ خیبر شـما

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

متن امامت امام زمان «عج»

جهان محیط وسیع عنایت اسـت امروز

وجود، مرکز نور هدایت اسـت امروز

عطا و جود و کرم بی‌نهایت اسـت امروز

دهید مژده کـه عید ولایت اسـت امروز

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر

خجسته باد بـه مستضعفین زعامتشان

کـه ثبت شد بـه کتاب خدا امامتشان

الا کـه قائم امر قیام شد مهدی

زمامدار بـه کل نظام شد مهدی

بـه خلق، رهبر والا مقام شد مهدی

امام بود و دوباره امام شد مهدی

کرامت و شرف و نصر مـا خجسته باد

امامت ولیعصر مـا خجسته باد

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

شعر آغاز امامت امام زمان «عج»

رسول خدا فرمود:

در دولت او «امام زمان»

مردم ان چنان در رفاه و آسایش بـه سر می‌برند

کـه هرگز نظیر ان دیده نشده اسـت

سالروز آغاز امامت آخرین مرد نجات

و مایۀ نزول برکات خجسته باد.

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

پیامک آغاز امامت امام زمان «عج»

محیط سفره ی گسترده ی کرامت اوست

پناه عالم هستی بـه ظل قامت اوست

امامت همۀ مستضعفین امامت اوست

سلامت همـه آفاق در سلامت اوست

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

کرامتی کـه ز کف رفته باز، باز آرد

لوای حمد علی را به اهتزاز آرد

سلام گرم همۀ اولیا بـه جان و تن اش

کـه اوست شمع و دل انبیاست انجمن اش

شفای روح هزاران مسیح در سخنداش

شکوه احمدی و ذوالفقار بوالحسن اش

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

جملات زیبا برای آغاز امامت امام زمان «عج»

صلای عدل الهی بـه تازیانه ی اوست

لوای دولت مستضعفین بـه شانه ی اوست

نُه ربیع اولین، نکوترین عید اسـت

غدیر دوم پویندگان توحید اسـت

بزرگ عید امامت بدون تردید اسـت

ندای نصر مـن الله مهر تایید اسـت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

آقا مبارک اسـت ردای امامتت

ای غایب از نظر بـه فدای امامتت

میخواستند حق تـو را هم قضا کنند

کذاّبها کجا و عبای امامتت

مـا زنده ایم از برکات ولایتت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

در ربیع شادمانی با خدا

می نویسم شعر لبخند تـو را

مینویسم با بهشتی از سرور

با قلم هایی کـه دارد رنگ نور

ای ربیع آرزوهایم سلام

برگ سبز گفتگوهایم سلام

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

ذکر مـا را با حضورت دم بده

مژدگانی های مـا را هم بده

مژدگانی هایی از جنس حضور

مژدگانی های ایام سرور

اول از مدح تـو می نوشم عسل

کوزه ای از دست کندوی ازل

آب زمزم را تـو شیرین کرده ای

کام آدم را تـو شیرین کرده ای

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

نهم ربیع الاول
سالروز نخست ولایت و امامت و زعامت
آخرین سحاب رحمت و یگانه ذریه ذخیره دودمان آل طاها,
حضرت مهـدی مـوعـود «عج»
بر منتظران و چشم انتظـاران ظهورش تبریک و تهنیت باد.

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس های‌ تبريک نخست امامت امام زمان

تاج امامت هست به روی سر شما
خیل ملائکند به دور و بر شما
قربان چهره ات که تجلی مصطفاست
قربان ان صلابت چون حیدر شما
ای کاش صبح روز ظهورت صدا کنند
اسم مرا عزیز خدا; یاور شما

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس نخست امامت امام زمان

گشته تابنده به عالم نور خورشید امامت
ای محبین ای محبین آمده عید ِ امامت
نُه  ماه ربیع,به شوری بی بدل
بگو از جان و دل,یا مهدی اَلعَجَل

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

پیامک تبریک نخست امامت امام زمان

نهم ربیع عید ولایت

تابد به عالم نور هدایت
یا حجة بن العسکری جانم فدایت
تبسم خورشید

بر ارض و سما

شور و شعف شد

در دل هویدا

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

نخست امامت امام زمان

نهم ماه ربیع الاول خدا در کام دل ریزد عسل
روز مدیحه و سلام ماست عید امامت امام ماست
بر لب تبارک هست آقا مبارک هست

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس نخست امامت امام زمان

این اولین شبی هست که مولای من تویی
خوش دین و مذهبی هست که آقای من تویی
با یک نگاه و گوشه ی چشم سیاه خود
زنده نما مرا که مسیحای من تویی

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

تبریک نخست امامت امام زمان

همه ز جا برخیزید, به پای او گل ریزید
مهدی آل طاها گشته امام جهان
*جهان گل افشان گشته ستاره باران گشته
نور دو چشم زهرا«س» گشته امام جهان

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس های‌ تبريک نخست امامت امام زمان

نخست تاجگذاری آخرین جت خدای سرمد ٬
بقیه الله الاعظم ٬حضرت حجه بن الحسن المهدی «عج»
بر چشم براهان حضورش مبارک.

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس نخست امامت امام زمان

ای نعمت درونی عالم مهدی
وی نور دل نبی خاتم, مهدی
تکمیل نموده رب به تو نعمت ها
ای نعمت جاری دمادم , مهدی
سالروز نخست امامت و ولایت گل سرسبد عالم هستی, تبریک و تهنیت

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

متن خوشگل برای نخست امامت امام زمان

قیامتـی هست گمانم قیامت مهدی هست
جهـان محیط وسیع کرامت مهدی هست
زمان زمان شروع زعامت مهدی هست
غدیـر دوم شیعـه, امـامت مهدی هست

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس های‌ تبريک نخست امامت امام زمان

جشن مسعود امامت هست
عیدی پر خوشبختی هست
ماه ربیع الاول و ایام نور هست
فصل بهار شادی و شور و سرور هست
از همگان دل می بري, یا حجت بن العسگری

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس نخست امامت امام زمان

هستیم به لطف آل احمد مدیون
لبریز طراوت هست دشت و هامون
در روزنهم ز ماه پر فیض ربیع
رفته به دوزخ ابن سعد ملعون

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

نخست امامت امام زمان

فوج مَلک دور و برش دارد نگارم
یک آسمان زیر پرش دارد نگارم
باید تمام عرشیان چاوُش بخوانند
تاج ولایت بر سرش دارد نگارم

متن و اس ام اس آغاز امامت حضرت ولیعصر | آغاز امامت امام زمان (عج)

تبريک نخست امامت امام زمان

جهان محیط وسیع عنایت هست امروز
وجود, مرکز نور هدایت هست امروز
عطا و جود و کرم بی نهایت هست امروز
دهید مژده که عید ولایت هست امروز

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت