اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی
خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

 آمدیم از سفر دور و دراز رمضان / پی نبردیم به زیبایی راز رمضان
هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا / هر چه دل بود شکستیم به ساز رمضان

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش / وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش
زان باده که در میکده عشـق فروشــند / ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

رمضان ماه مناجات و دعا / رمضان پر بود از شور و صفا
ماه خالص شدن از کبر و ریا / رمضان ماه رسیدن به خدا

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شیطان تو رمیده شود

 

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

در خلوت شب ز حــق صـدا می آید / از عطر سحر بوی خدا می آید
با گوش دگر شنو به غوغای سکوت / کز مرغ شب ، آواز دعا می آید
ماه رمضان مبارک

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است
رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

 

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت اللّهی
خوش عمل هر که بود در رمضان / ترک منکر نمود در رمضان

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

ای دوست ز رحمت دل اگاهم ده / در ماه دعا سیر الی اللهم ده
ماه رمضان و ماه مهمانی توست / در محفل مهمانی خود راهم ده

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

ای روزه داران اگر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خدایی است ببندید
و چشم را به آنچه شیطانی است نگشایید و گوش را آلوده هر زمزمه پلید نسازید
و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید .

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

حلول ماه زولبیا بامیه !
ماه از زیر کار در رفتن به بهانه نیایش !
ماه خوردن ۴ وعده در ۲ وعده !
و ماه میهمانی خدا تو خونه های بنده خدا مبارک !!!

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

کاش در این رمضان لایق دیدار شویم. *** سحری با نظر لطف تو بیدارشویم

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

به حیف نون میگن تو که روزه نمی گیری،
چرا سحری می خوری؟ می گه نماز که نخونم،…
روزه که نگیرم… سحری هم نخورم؟ بابا مگه من کافرم؟

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی…
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی
تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام…
دوباره صبح، ظهر، غروب شد نیامدی
اللهم عجل لولیک الفرج.

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

آمد رمضان هست دعا را اثری
دارد دل من شور و نوای دگری
ما بنده عاصی و گنهکار توییم
ای داور بخشنده بما کن نظری

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت
کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز
باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

امام صادق-ع:
خواب روزه دار عبادت،
خاموشی او تسبیح،
عمل وی پذیرفته شده
و دعای او مستجاب است.”

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمی
توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

شد باز در رحمت خالق به روی خلق
چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا
مژده که شد ماه مبارک پدید

 

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

اس ام اس های زیبا مختص رمضان

 

به عاصیان وعده ی رحمت رسید
ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده
برایتان آرزومندم.

 

جدیدترین مطالب سایت