اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

پنج شنبه ست…

مسافران بهشتی

آن سو چشم به راه هدیه

چیز زیادی نمی خواهند

فاتحـه و صلوات کافیست

روحشان شاد

یادشان گرامی

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

اس ام اس شب جمعه یادبود اموات

 

پنجشنبه

به رسم کهن،یادمیکنیم از انها که وقت و مکانشان از ما جداست

به یاد آن عشق هاي باربسته

فاتحه ای ره توشه می‌کنیم

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

شب جمعه و اموات

 

پنجشنبه است آنهايي كه مهلت دنيايشان تمام شده در آن سوي مرزهاي مرگ، منتظر فاتحه ای از طرف منو تو هستند

دريغ نكنيم آنرا از تمام اموات مخصوصاً آنهايي كه حق به گردن ما دارند‏

 

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

فاتحه برای اموات, شب جمعه و اموات

 

پنجشنبه که می شود

‎یاد کسانی‌ که

‎هرگز تکرار نمیشوند

‎وهیچ حضوری

‎جبران نبودنشان رانمیکنند

‎دردلمان بیدادمیکند

‎باهدیه فاتحه وصلوات

‎روحشان راشاد کنیم

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

متن و پیامک هدیه به اموات

 

‏‎پنجشنبه است

‏‎دلمان گرم به خاطره

‏‎پدرهایی که نیستند

‏‎مادرهایی که رفته اند

‏‎شهدا بیوارثان بدوارثان

‏‎باهدیه‌ای به زیبایی

‏‎فاتحه‌ و صلوات

‏‎دلشان را شاد کنیم

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

متن دعا برای شادی روح شهدا

 

‎به آرامستان گذر کردم صباحی

‎شنیدم ناله و افغان اهی

‎شنیدم کله ای با خاک می‌گفت…

‎که این دنیا نمی ارزد به کاهی…

‎نثار روح گذشتگان صلوات وفاتحه ای بخوانیم

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

فاتحه برای شهیدان

 

پنجشنبه و

یاد آدم هاي رفته

پنجشنبه و

عکس هاي یادگاری

دلتنگی هاي اجباری

پنجشنبه و

دوست داشتن هاي زیاد

پنج شنبه و فاتحه و صلوات

روحشون شاد

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

شادی روح مردگان

 

 

پنج شنبه است

یاد کنیم از گذشتگان

با نثار کردن فاتحه وصلوات

برای شادی روح انها

كه جايشان هميشه

در كنار ما خالیست

روحشان شاد یادشان گرامی

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

دعا برای اموات و یاد کردن مردگان

 

پنجشنبه است

همان روزی که دل می گیرد

روزی که دل,دلتنگ می شود

واسه عزیزانی که

درکنار ما نیستند

روحشون شاد و یادشون گرامی

با ذکر صلوات و فاتحه

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

شب جمعه و فاتحه برای اموات

 

5شنبه است

ثانیه‌هایمان‌بوےدلتنگےمیدهد

چه مهمانان ساکتی

هستند رفتگان

نه بدستی

ظرفی آلوده می‌کنند

نه به حرفی دلی را

تنها به فاتحه قانعند

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

متن زیبا و فاتحه برای اموات

 

روز پنج شنبه

روزدرگذشتگان

روزخیرات

روزخواندن قران

و فاتحه وصلوات برای اموات

خدایا

مسافران بهشتی

مارا ببخش وبیامرز

آمین

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

متن و فاتحه برای اموات

 

ا هم گذشتگان فردا هستیم…

امروز که هستیم با صلوات و فاتحه و خیرات

یادی کنیم از گذشتگان

تا فردا نیز دیگران یادی کنند از ما

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

اس ام اس شب جمعه و اموات

 

پنجشنبه است

یک دانه شمع

یک شیشه گلاب

چه ملاقات

ساده ای دارند رفتگان

روحشون شاد و یادشون گرامی

شادی روح رفتگان فاتحه و صلوات

 

اس ام اس شب جمعه (متن دعا برای شادی روح اموات )

دعا برای اموات و مردگان و شهدا

 

پنج شنبه،شاخه گلی

با ذکر فاتحه وصلوات

بفرستیم برای تموم آنهایی

که دربین ما نیستند

ولی دعاهاشون،هنوزکارگشاست

یادشون همیشه در دل ماست

 

جدیدترین مطالب سایت