اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

کسی که هر روز خود را ارزیابی نکند، از ما نیست.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز می دارد.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هرگاه سه نفر در خانه ای بودند، دو نفرشان با هم نجوا نکنند؛ زیرا نجوا کردن، نفر سوم را ناراحت می کند.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

مبادا از خرج کردن در راه طاعت خدا خودداری کنی، و آنگاه دو برابرش را در معصیت خدا خرج کنی.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

مبادا حریم میان خود و برادرت را (یکسره) از میان ببری؛ چیزی از آن باقی بگذار؛ زیرا از میان رفتن آن، از میان رفتن شرم و حیا است.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

خیر برسان و سخن نیک بگو و سست رأی و فرمان بر هر کس مباش.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

مصیبت برای شکیبا یکی است و برای ناشکیبا دو تا.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

شکیبایی در عافیت بزرگ تر است از شکیبایی در بلا.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

صبح انوار هدایت موسی کاظم بود/صاحب سر ولایت، موسی کاظم بود
آن گلستان ولایت کز نسیم او دمید/گلبنی در هر ولایت، موسی کاظم بود

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

ای کوه صبر و تقوی، مولی امام هفتم/وای آنکه درگه تو، باشد پناه مردم
مولی غلامیم را، امضا نما همیشه/تا من غلامیت را، سازم هماره پیشه

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هفت آسمان نوری و تا جلوه نمودی/از ماه و خورشید و ستاره دل ربودی
از ماه و خورشید و ستاره هیچ از نور/اسپند آرید آریا چشمان بد دور

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

عقل در تفسیر آیات کمالش کی رسد/آیتی در صد روایت، موسی کاظم بود
آفتابی چون علی موسی الرضا را در وجود/مشرق صبح سعادت، موسی کاظم بود
(اهلی شیرلزی)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

ای هفتمین کوکب به تاج قدر خورشید/مام فلک مثل شما دیگر نزایید
باب الحوائج هستی و باب المرادت/دل را کشانده تا حرم، پائین پایت

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

آن درگهی که پایه اش از عرش برتر است/دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است
آیینه جمال خداوند سرمدی/هم مظهر علوم و خصال پیمبر است
ولادت امام موسی کاظم مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

در جبهه مبارکش، آثار زهد و علم/لعل لبش، علامتی از حوض کوثر است
سالار اهل دین بود و فخر اولیا/هفتم امام و حجت خلاق اکبر است

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

موسای عیسوی دم، هفتم امام شیعه/از کاظم غیظ افزود بر احترام شیعه
آید شمیم جنت زد بر مشام شیعه/گشتند زان شه دین، شاهان غلام شیعه
بگرفت چون که آن شاه بر کف زمام شیعه/گردید نور ایمان ظلمت زدای شیعه
زیور آرا شد زمین تا عرش اعلی/چونکه شد نور رخ موسی هویدا
(مفتون همدانی)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

صبر خدا در صبرتان جلوه نموده/عشق شما اهل دلان را دل ربوده
قدر تو را تنها خدا داند و لا غیر/زرگر فقط قدر طلا داند و لا غیر

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

ای هفتمین واژه، گل زیبای زهرا/مستی به پای عشقتان زیباست آقا
شکر خدا دست ازل این را قلم زد/ما را گدای خانه ی عشقت رقم زد

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

به به از شان و جلال و عزت و جاهش/خرم افزا شد زمین از دیدن روی گرامش
عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا/چون که شد نور رخ موسی هویدا

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

آقا امام کاظم، ای روح جاودانی/در روز حشر مولی، امید شیعیانی
جان شه خراسان، دستم بگیر مولی/تار و سفید گردم، در روز حشر آقا
(محمدرضا کوزه گر کالجی)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

سر تا به پا نوری و زیبایی چو مهتاب/تو جاری هستی و زلالی جلوه آب
تاویل آبات محبت هستی ای نور/اسپند آرید آریا چشمان بد دور

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

روح مطهر تو، خورشید بی زوال است/با ظلمت و تباهی، همواره در جدال است
ای شهسوار دل ها، آقا امام کاظم/غالب به خشم گشتی، ای روح پاک وصائم

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

رسوا تو کردی ای شه، بنیان ظلم هارون/هفتم امام معصوم، عالم به توست مدیون
از تو خراب گشته، بنیاد مکر و تزویر/با خون سرخت ای شه، فاتح شدی به شمشیر

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

با صبر و استقامت، آورده ای به زانو/ظلم و شکنج جلاد، ای شهسوار مه رو
تسلیم شد به نزدت، ظلم و شکنجه و زجر/ایوب از تو آموخت، درس نجابت و صبر

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

او شد بلند مرتبه جمع خاکیان/آری ملاک سنجش ایمان ولایت است
ما شاکریم او شده هفتم اماممان/ما با وجود او بخدا گم نمی شویم

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

بر امام منتظر بادا مبارک این ولادت/تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت
رسید شادی شیعیان به عرش اعلی/چون که شد نور رخ موسوی هویدا

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

مهر و مه واله و شیدای جمالش زیرا/آیت کوثر سرمد پسری آورد است
کاظم آل نبی موسی طور علوی/با خود از لطف خدا خوش سیری آوردست

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

ای دو صد موسی به طورت ملتجی/آفتاب و مه به نورت ملتجی
ناله پنهان تو، شمشیر تو/حلقه وصل خدا، زنجیر تو

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هفتمین حجت حق باب حوائج موسی/شیعه را بهر شفاعت خبری آوردست
تا کند سیر جمالش همه دم روح «امین»/بهر پرواز بر او بال و پری آوردست

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

آسمان پنج خورشید کمال/هفتمین وجه خدای ذوالجلال
عرش اجلال و شرف را قائمه/حاصل عمرت رضا و فاطمه

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هفتم ماه صفر آمد و از لطف خدا/تا کند هدیه به صادق گهری آوردست
نه فقط روی زمین بلکه بود هر دو جهان/مست آن باغ که با خود شجری آوردست

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

لحظه لحظه می شکست آیینه ات/وقت رفتن بود سنگین سینه ات
همچو جدت از همه محروم تر/نیست زندانی ز تو مظلوم تر

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

از طراوت چمن حسن و ملاحت نازد/برجنان زانکه گل باروری آوردست
طور عصمت به تجلی شد و سرشار سرور/که ز نور رخ موسی قمری آورد است

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

آن شش دریای نور/نخل سبز نوربخش هشت طور
آسمان پنج خورشید کمال/هفتمین وجه خدای ذوالجلال

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

پیک شادی به ترنم خبری آوردست/خبر از خسرو فرخنده فری آوردست
بلبل گلشن رحمت دهد این مژده ز شوق/گلبن صادق عترت ثمری آوردست

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

یک سعادت داد این بشارت/تابیده هفتم مهر ولایت
آمد این مژده از حی تبارک/میلاد موسی بن جعفر مبارک

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر دعا کند چون کسی است که بی زه کمان کشد.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد، دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

حضرت موسی بن جعفر رهبر راه ولاست/باطن نورانی اش آیینه ایزدنماست
میلاد با سعادت هفتمن اختر تابناک آسمان ولایت مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

ملعون است کسی که از برادرش غیبت کند.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

زمین را از صفا زیور ببندید/به اوج آسمان اختر ببندید
به مژگان خاک این ره را زدایید/بر آن بال ملائک را گشایید
میلاد کاظم آل محمد مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

هر کسی که دو روزش مساوی باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

بزم ما را باز آمد عالم آرایی دگر/کز قدومش بزم ما گردیده سینایی دگر
قرن ها بگذشته از موسی و شرح رود نیل/آمده اینک به فتح نیل موسایی دگر
ولادت امام حلم و شکیبایی باب الحوائج امام موسی کاظم بر شما مبارک

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

در دین خدا، دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین، کلید بصیرت و کمال عبادت و سبب تحصیل مقام های والا و مراتب شکوهمند در امور دین و دنیاست. و برتری فقیه بر عابد، مانند آفتاب است بر کواکب، و کسی که در دینش فهم عمیق نجوید، خداوند هیچ عملی را از او نپسندد.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

شده دل وادی سینا به تجلای موسی/که کلیم خدا آید به تماشای موسی
میلاد هفتمین فخر عالم امکان باب الحوئج، موسی بن جعفر بر شما مبارک باد

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

مال حرام افزون نمی گردد و اگر هم افزون گردد برکت نمی یابد.
(امام موسی کاظم)

 

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع)

 

سر زد مهی زیبا از نسل کوثر/شد جلوه گر نور موسی بن جعفر
تابنده خورشید عشق و عقیده/امام صادق را فروغ دیده
میلاد امام موسی کاظم مبارک باد

 

جدیدترین مطالب سایت