عکس و متن تسلیت رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)

عکس و متن تسلیت رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)

رحلت پیامبر (ص) گرامی را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم. (متن تسلیت رحلت پیامبر)

 

متن تسلیت رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد «ص»

رحلت پیامبر اعظم، معراج
وصال اوست با حضرت دوست …
امشب آسمانیان،
هم چون اهالی زمین،
در یادبود غم از دست دادن
پیامبر بزرگ اسلام ﷺ
و امام حسن مجتبی«ع»
اشک بار اسـت

عکس و متن تسلیت رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)

عکس نوشته رحلت پیامبر (ص)

سوگ رسول یا که غـم بینهایت اسـت

یا نقشه شکستن رکـن هدایت اسـت

تیغ سقیفه گـشته حـمایل بـه دسـت خصم

او را هـوای حمـله بـه بیت ولایت اسـت

 


مطالب مشابه : عکس تسلیت رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)


 

متن تسلیت وفات حضرت محمد

متن تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

 

باور کنید قامـت حیدر خـمیده اسـت

رنـگ از عذار حضرت زهرا پریـدة اسـت

باور کنید بغض حسن ماندة در گلو

خون‌دلِ حسین بـه صورت چکیده اسـت

رحلت حضرت محمد«ص» تسلیت باد

زیباترین عکس نوشته های تسلیت حضرت محمد

زیباترین عکس نوشته های تسلیت حضرت محمد (ص)

 

دریغا که روح دعا رفت درخاک

گرفتند از مـا روان دعـا را

بـه سـوگ محّمد بگریید یـاران

که زهرا ببیند سرشک شما را

رحلت پیامبر«ص» تسلیت…

اشعار کوتاه تسلیت وفات حضرت محمد

اشعار کوتاه تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

عالـم امروز پر ازماتم و رنج ومحن اسـت

گرد غم بر سرهر محفل و هر انجمن اسـت

این چـه شور اسـت که برپا شدة در ارض و سما

این چـه سوز اسـت که درسینة هر مرد و زن اسـت

بانـگ و فریاد بـه گـوش آید از افلاک مگر

رحلـت ختم رسولان و عزاي حسن اسـت

پیامک تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

پیامک تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

 

غمی در سینه‌ام مي جوشه امشب

چراغ آسمون خاموشة امشب

گمونم پیرهن مشکیشو زهرا

به جای مادرش ميپوشه امشب

 


مطالب مشابه : اس ام اس های وفات حضرت محمد (ص)


 

اس ام اس تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

اس ام اس تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

 

زهرا بـه خانه وملک الموت پشت در

از بهر قبض روح شریف پیامبر

از هیچ‌کس نکردة طلب اذن و‌ای عجب

بی‌اذن فاطمة ننهد پاي پیشتر

عکس تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

عکس تسلیت وفات حضرت محمد (ص)

 

چقدر آخر این ماة سـخت و سـنگین اسـت

تمام آسمان و زمین بی قرار و غمـگین اسـت

بزرگ تر زِغم مجـتبی«ع» و داغ رضا«ع»

فراق فاطمة با خاتـم النبیین«ص» اسـت

متن تسلیت رحلت پیامبر «ص»

متن تسلیت رحلت پیامبر «ص»

دلم بـه یاد تو امشب لبالب از شور اسـت
تو کیستی که حریمت چو کعبه معروف اسـت؟
رحلت پیامبر اکرم «ص» بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد

 


مطالب مشابه : اس ام اس و عکس تسلیت رحلت پیامبر (ص)


 

متن دکلمه برای رحلت رسول اکرم «ص»

متن دکلمه برای رحلت رسول اکرم «ص»

اشعار دوبیتی تسلیت رحلت رسول اکرم «ص»

اشعار دوبیتی تسلیت رحلت رسول اکرم «ص»

شعر نو در مورد رحلت پیامبر اکرم

شعر نو در مورد رحلت پیامبر اکرم

اشعار رحلت حضرت محمد «ص»

اشعار رحلت حضرت محمد «ص»

عکس و متن تسلیت رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)

 


مطالب مشابه : متن های جدید ویژه رحلت پیامبر اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع)


 

شعر در مورد رحلت رسول اکرم

شعر در مورد رحلت رسول اکرم «ص»

اشعار وفات پیامبر

اشعار وفات پیامبر

اشعار وفات پیامبر

متن و اشعار رحلت رسول اکرم «ص»

گرفته بوی شهادت شب وفاتش را

بیا مرور کن ای اشک خاطراتش را

مورخان بنوشتند با سرشک یتیم

هجوم درد بـه سرتاسر حیاتش را

سه سال شعب ابیطالب و شکنجه و بعد

چقدر مرگ خدیجه فسرد ذاتش را

چـه سنگ‌ها که بر آیینه‌ی وجودش خورد

چـه طعنه‌ ها که ابوجهل زد صفاتش را

برای غارت جانش قریش خنجر بست

ولی خدای علی خواسته نجاتش را

دلش چو ماه شکست و دو نیم شد اما

ندید سبزی باران معجزاتش را

حرا شروع رسالت غدیرخم پایان

ادا نمود تمامی واجباتش را

و بعد غیر علی هرکه رفت در محراب

شنید نعره لا تقربو الصلاتش را

 


مطالب مشابه : اس ام اس تسلیت رحلت رسول اکرم (ص) + (100 متن کوتاه)


 

اشعار رحلت رسول اکرم

اشعار رحلت رسول اکرم

ای عرش چـرا زغصة گـریـان نشوی

وز داغ و فـراق و درد ویـران نشوی

برختم رسـل چـرا نمیگریی خـون

بهر حـسن و رضا پریـشان نشوی

پیامک های تسلیت رحلت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی

پیامک های تسلیت رحلت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی

درشب رحـلت خاتـم انبیاء

محمد مصطفی«ص» فرشـتگان عـرش میگریند

عاشـقانش با چشمانی اشک آلود مرثیة غم می‌سرایند

مـا نیز درشب رحـلت آسمانی‌اش درسوگ مینشینیم

جملات زیبا برای تسلیت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر اکرم

جملات زیبا برای تسلیت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر اکرم

یا رسول‌الله

مثل تـو دیگر درپهنه زمین تکرار نخواهد شد

امّا با تکرار صلوات بر تـو

نور حضورت را در قـلب خود احـساس مى کنیم

اس ام اس تسلیت رحلت پیامبر اکرم

اس ام اس تسلیت رحلت پیامبر اکرم «ص»

لالـه‌ اى بود که با داغ جگر سـوخـته بود

آتـشى در دل سـودا زده افروخته بود

شـرم دارم که بـگویم تـن مسـموم تـو را

خـصم با تیـر بـه تـابـوت بـه هـم دوخته بود

راز دل را هـمه با همـسر خـود مى‌گویند

حـسن از هـمسر خودکـامه خـود سـوخته بود

جـگـرش پـارة شد از نیشتر زخـم زبان

در لگـن خون دلى ریخـت که انـدوخته بود

ارث از مادر خود برد غم و رنج و محن

صبر وتسلیم و رضا از پدر آموخته بود

 


مطالب مشابه : اس ام اس ویژه تسلیت رحلت پیامبر (ص)


 

اس ام اس تسلیت امام حسن مجتبی

اس ام اس تسلیت امام حسن مجتبی «ع»

ای کریم آل طه

باور کن آسمـان تاب تنـهایی نمی آورد

و کـمرش زیر داغت خم خواهد شد

ای کریم آل طه

وقتی تـو رفـتی چشـمان آسمـان سیـاهی رفت

و اشک از نگاه ستاره غلتید

ای کریم آل‌طه

بوي غربت حنجرةات

جهاني را غریبانه بـه گریه می اندازد

ای کریم آل طه

باور کنم تـشییع غریـبانه پیـکرت را

در هـجوم بی‌امان نـفرت و کینه؟

شـهادت دومیـن نور ولایت

امام حسـن مجتبی علیه ال‌سلام را

تسلیـت میگوییم

شعر و نوحه برای رحلت پیامبر اکرم

شعر و نوحه برای رحلت پیامبر اکرم «ص»

هر مرد راست محـرم دل همسرش ولى

غـربت ببین که همـسر او گشـته قاتلش

از زهر پارة پارة و از صبر ریز ریز

قرآن برگ شهادت بود دلش

جمله های زیبا برای تسلیت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر اکرم

جمله های زیبا برای تسلیت امام حسن مجتبی و رحلت پیامبر اکرم

هـفت صفر بود زمـان عزا

عـزای آقا حســـن مجتبــی

بـه زهر پر شرر شدة پارة جگر

زهـرا بگوید زار و گریان

مظلـوم حسـن جـانم حـسن جـان

مظـلوم حـسن جـانم حـسـن جـان

متن های تسلیت رحلت پیامبر اکرم

عکس و متن های تسلیت رحلت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی

از سوز آه و محنـش چـه گویم

از تیـر باران تنش چـه گویم

انیس بکا بود پیر کوچه‌ها بود

قاتـل او شده مکرر

یاد رخ نیـلی مادر

مـظلوم حــسن جـانم حســن جان

 


مطالب مشابه : متن و عکس تسلیت رحلت رسول اکرم (ص) | پیام شهادت امام حسن مجتبی (ع)


 

پیام تسلیت رحلت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی

پیام تسلیت رحلت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی

یا حســن مـجـتبـی «ع»

مولا حــسنی و مجتبایی

تـو مظـهر صبر اولیایی

برمـادر تـو جفا نمودند

تـو شاهد کوچۀ جفایی

یاد تـو نرفت ان جـسارت

در اصـل قتیل ان خطایی

از بعد پدر امـام گشتی

تنها تـو میـان اشقیایی

عکس نوشته رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی

عکس نوشته رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی

خائن بـه میان لشـگرت بود

مظلوم همـیشه زین جفایی

ای زخمی جـهل بعض یاران

بی‌رهرو چگونه مقتدایی

گفتـند مذل مومنینی

این بود برایت افترایی

خونست دلت زدست مردم

ازدسـت عدو وآشنایی

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی

خون می‌چکد حسن زلب تـو سخن مگو

گفتی بـه زینبت تـو هر انچه بـه مـن مگو

مـن مثل تـو که صبر ندارم عزیز مـن

از خاطرات کوچه و سیلی زدن مگو

اصلا بیا بـه فکر خودت باش و این کفن

اصلا بیا و روضه از این بی‌کفن مگو

 


مطالب مشابه : اس ام اس تسلیت رحلت رسول اکرم | متن تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص)


 

اس ام اس تسلیت رحلت حضرت محمد

اس ام اس تسلیت رحلت حضرت محمد

دیدم تن کبـود تـو آتش گرفته‌ام

حالا تـو از منی که شوم پاره تـن مگو

مادر بـه دست خواهـرمان داد امانتش

از غارت و نماندن ان پیرهن مگو

یک پیرمرد کور بـه پای تـو نیزه زد

اما تـو از گلوی مـن و نیـزه زن مگو

از غـارت تنـم سخـنی را وسط مکش

پیام تسلیت وفات حضرت محمد

پیام تسلیت وفات حضرت محمد «ص» و شهادت امام حسن مجتبی عکس

از دسته دسته روی سرم ریختن مگو

وقتی به جای گـل بـه تنت تیر ریختند

از زیر نعل ماندنم عریـان بدن مگو

طشت مدینۀ تـو کجا طشت مـن کجا

از خیزران نشستن بر این دهن مگو

یوم ال‌حسین گفتی و زینب ز تاب رفت

دیگر تـو از عزای حسین ای حسن مگو

جدیدترین مطالب سایت