متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

محمّد وارث پیغمبران اسـت / کـه او پادشاهِ شهرِ دلبران اسـت
بـه حق فرمود حق لایزالی / محمّد علت خلقِ جهان اسـت . . .
میلاد خاتم پیامبران بر شـما مبارک

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

میلاد جامع علم و عمل و پرستش ؛ پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد!

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

بـه آمنه بنت وهب، خدا عطا کرده پسر
پسر چه گویم کـه بـه خلق، خدا عطا کرده پدر
میلاد پیامبر رحمت، تاج آفرینش بر شـما مبارک باد.

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

گوش کن هفت آسمان درشور و حالی دیگرند/عرشیان و فرشیان نام * محمد *می‌برند

/میلاد پیامبر نور و رحمت بر همه ی شـما مبارک باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

ای احمدیان بـه نام احمد صلوات
هر دم بـه هزار ساعت از دم صلوات
از نور محمدی دلم مسرورست
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

خدایا تورا قسم می دهیم بـه دو مولود نورانی امشب سلامتی دین ودنیا را به شـما عطا فرماید
عید بر شـما وخانواده محترمتان مبارک

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

درخلوت شب آمنه زیبا پسري زاد تنها نه پسر بربشریت پدري زاد در فتنه بیدادگران دادگري زاد چشم همه ی روشن كه چه قرص قمري زاد میلادحضرت رسول اكرم «ص» و امام جعفرصادق «ع» مبارك باد.

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

برترين نوع ايمان ان اسـت كه بدانى هر جا هستى خدا با توست
حضرت محمد«ص»

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 

نام احمد،نام جمله انبياست
چون کـه صد امد،نود هم پيش ماست
ميلاد نبى رحمت «ص»مبارک باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

ميلاد گل بوستان نبوى،وام دار شيعه علوى،امام جعفر صادق«ع»مبارک باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻼﺋﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ﺳﻼﻡ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

فیض دو جهان بـه حب مولا بسته ست ..
بر گوشه ای از چادر زهرا«س» بسته ست ..
دنیا بـه گروه “پـنـج تـن” وابسته ست..
دوسـت داشـتـنِ اهـل بـیـت«ع» کـافـی نـیـسـت،بـایـد بـه دوسـت داشـتـه هـاشـون عـمـل کـنـیـم..

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول«ص» انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک بـه صــاحب الزمان «عج» باید گفت . . .

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

بلغ العلی بكماله
كشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله
صلوا علیه و آله

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

حق چو دید ان نور مطلق در حضور/ آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست/ پاک دامن تر زاو موجود نیست
میلاد نبی اكرم گرامی باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد بـه اعتدال محمد
قدر فلك را كمال و منزلتى نیست
درنظر قدر با كمال محمد
میلاد نور مبارك

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

دلم بـه یاد تو امشب لبالب از شور اسـت+
تو کیستی کـه حریمت چو کعبه معروف اسـت؟
میلاد نبی اكرم مبارك

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد میدهد
سینه ام بوی محمد میدهد
میلاد پیامبر اکرم و امام صادق «ع» تهنیت باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری بـه دین هدی
پای تا سر خدانمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
ولادت امام جعفر صادق و نبی اكرم مبارك

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق-ع بر شـما تبریك وتهنیت باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

صادق کـه اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور
میلاد ششمین اختر تابناك آسمان ولایت و نبی اكرم نور هدایت مبارك باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

نور عترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد میدهد
سینه ام بوی محمد می‌دهد
میلاد پیامبر اکرم و امام صادق «ع» تهنیت باد

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

از بعثت او جهان جوان شد ؛ گیتى چو بهشت جاودان شد ؛ این عید بـه اهل دین مبارك ؛ بر جمله مسلمین مبارك.عيد سعيد مبعث مبارك باد

 

عرشيان امشب زمين را لاله باران می‌کنند/خاک را معطر تر از زلف نگاران مي کنند/افرينش فيض از ديدار احمد ميبرد/کعبه امشب سجده بر خاک محمد ميبرد.
ميلادپيامبرمبارك

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

با نام نبي بكن مزين دهنت‎ ‎
تا آفريننده تو بيمه كند جان وتنت
ای آنكه زعاشقان قرآن هستي
خوشبوي كن از نام محمد«ص» دهنت
عيدتان مبارك

 

متن جدید تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 اس ام اس میلاد پیامبر و امام صادق «ع»

 

با محمّد برتر از آنی كه اندر وصف آیی
تالی قرانیِ و هموزن ان ثِقل ثقیلی
میلاد نبی اكرم گرامی باد

 

جدیدترین مطالب سایت