متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد

اس ام اس و متن و پیام زیبا برای تبریک تولد نوزاد را در این جا بخوانید:

 

صمیمانه‌ترین شادباش مرا برای مادر شدن و

شکفتن نوگل زیبای زندگی‌تان از من پذیرا باشید.

آرزو دارم که این فرزند عزیز زیر سایه‌ پدر و

مادرشان زند‌گی خوش و پُرباری داشته باشد.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

پیامک زیبا برای تبریک تولد نوزاد

 

مادر شدنت مبارک!

از لحظه لحظه‌هاي‌ اینروزها لذت ببر تا می توانی.

لحظه‌ لحظه‌هاي‌ شیرین که هدیه الهی هستند.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

لذتی راکه تو درکنار فرشته کوچکت می بری،

هیچکس به غیر از یک مادر نمیتواند درک کند و

هیچ لذتی بالاتر از این لحظات برای تو نخواهد بود.

زندگی در اینروزها برای تو معنی میشود.

زندگی جدیدت مبارک .

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

اس ام اس تبریک تولد

 

شک نباید کرد که با آمدن فرزندی تازه زندگی طراوت دیگری خواهد گرفت

و آمدن نوزاد در باغ زندگی چه شکوفه ها در دل و ایمان مادر ایجاد خواهد کرد

و احساس مادر بودن را باید در بیان آفريننده جهان و انسان یافت که الناس عیال الله و

بی جهت نیست که بهشت زیر پای مادران است

.خدا را شکرباید گذارد بابت این هدیه که نصیب شما شد.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

دنیا آمدن گل‌دختر

گل‌پسر عالی‌ترین هدیه خداوند بر شما مبارک. مطمئن هستیم که دختر

پسر عزیزت با داشتن مادر الگویی چون شما، به بهترین درجات زندگی خواهد رسید.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

دختر برای مادر رحمت است و فرشته معصومی که خیر و برکت و

شادی برای شما به همراه خواهد آورد.

این شادی را از صمیم قلب بشما تبریک می گویم.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

خدای بخشنده را شکرگزارم که تو را مادر شدن عطا کرد و به تو نوزادی سالم بخشید.

بر تو مبارک و امید که بزرگ شود و از نیکوکاریش بهره مند گردی.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

شعر تبریک تولد نوزاد

 

صمیمانه‌ترین شادباش مرا برای تولد پرند زیبای زندگی‌تان از من پذیرا باشید.

امیدوارم که آرامش و لبخند رابه مادر خوبی چون شما هدیه دهد.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

مادر شدنت فرخنده باد. تولد نازنین‌ترین و اهورایی‌ترین ارمغان زندگی‌تان را تبریک می گویم.

بهترین آرزوها رو برای شما و نوزادتان دارم.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

هدیه خدا آمد و چشم شما روشن شد، روشنایی چشمتان مبارک

باران رحمت خدا آمد و روح شما تازه شد، تازگی روحتان مبارک

فرزند نور چشمتان آمد و انتظار به اتمام رسید، قدم نو رسیده مبارک

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

پیام زیبا برای تبریک تولد نوزاد

 

به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین با آسمانی‌ترین آرزوها تبریک می گویم. قدمش مبارک.

 

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

برای بدنیا آمدن دردانه‌تان تبریک مرا پذیرا باشید.

پر خیر و برکت بودن قدم‌هاي‌ کوچکش و روح بخشیدن به زندگی‌تان آرزوی من است.

 

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

نوشته زیبای تبریک تولد

 

تولد زیباترین هدیه خدا راکه به زندگی‌تان نور امید بارید، تبریک می گوییم.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاس‌هاي‌ مهربانی با نجوای آبشاران خجسته باد.

با آرزوی روشن‌ترین فرداها برای وجود نازنینش.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

جملات زیبا برای تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

امیدوارم با قدم‌هاي‌ فرشته کوچولو تازه به زمین آمده، زندگی‌تان سرشار از سلامتی، برکت، شادی گردد.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

باز کن پنجره‌ها راکه نسیم، روز میلاد اقاقی‌ها را جشن می گیرد و بهار،

روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. قدم نو رسیده مبارک

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

تبریک مادر شدن

 

امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید

گویی بساط عیش مداوم به من رسید

نور ستاره‌اي در شب تولدش

انگار که فرشته‌اي از ازل رسید

تولد فرشته کوچکتان مبارک

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

قدم نو رسیده مبارک. امید که در سایه خداوند حق تعالی فرخندگی،

سلامتی و شادابی برای این نوزاد در پیش باشد.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

تبریک پدر شدن

 

تبریک و دو صد تبریک و هزاران تبریک؛ شکر خدای راکه شما را پدری قرار داد که رحمت خدا در منزلش می نشیند.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند بهترین و زیباترین هدیه‌اش رابه شما داد.

با آرزوی فرداهایی روشن تبریک صمیمانه مرا پذیرا باشید. پدر شدنتان مبارک.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

متن برای نوزاد تازه متولد شده

 

چه زیباست پدر شدن و تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح‌بخش به زندگی‌تان نور امید دمید را تبریک میگویم.

قدم‌هاي‌ کوچکش برایتان پر از خیر و برکت باشد.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

پلک جهان می‌پرید. دلش گواهی می‌داد اتفاقی می‌افتد… اتفاقی می‌افتد… و…

فرشته‌اي از آسمان فرود آمد. فرشته‌اي که مهمان خانه شما شد. پدر شدنتان مبارک.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

شکفتن این نوگل عزیز در دشت زیبای مهربانی‌هایتان مبارک.

امید که همواره در سایه پدر ببالد.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

امیدوارم عمر فرزندتان عمر نوح؛

همواره با سلامتی و موفقیت باشه و همواره موجب افتخار پدرش،

فراوان فراوان تبریک و شاد باش عرض میکنم.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

پدر شدن هدیه شگرفی است که بشما بخشیده شد!

آن شاء الله در پناه حق و زیر سایه پدر و مادر، بزرگ شود و باعث برکت زندگی و شادی شما شود.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

پدر شدن کم معجزه‌اي نیست.

پدر شدنتان را تبریک می گویم و آرزومندم که قدمش با برکت و روزی فراوان برای خودش و شما باشد.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

پیام تبریک بدنیا آمدن نوزاد

 

وارد شدنتان به جرگه پدران نمونه مبارک. امیدوارم که باران رحمت و نعمت الهی همیشه بر سرتان ببارد ودر تمام مراحل زندگی‌تان سربلند و پیروز باشید .

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

تبریک تبریک تبریک. از این که خدای مهربان بشما بزرگ ترین نعمت خودش را بخشیده و لیاقت پدر داده، همگی خیلی خیلی خوشحال شدیم.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

 

تولد کوچولوی نازنینت را تبریک می گویم. امیدوارم در صحت و سلامت درکنار فرزند و همسرت زندگی خوبی داشته باشی.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

متن زیبا برای تبریک بدنیا آمدن نورسیده

 

آمدن گل‌دختر

گل‌پسر مبارک بادت.

همگی برای بدنیا آمدن غنچه‌اي سالم برایت دعا کردیم،

امیدوارم با حضور پدری چون شما که باغبان بی‌نظیر خواهد بود، به نحو احسن غنچه‌ات به گلی زیبا تبدیل شود.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

متن زیبا برای بدنیا آمدن نوزاد

 

زیباترین ترانه زمینی موزیک تپش قلب فرشته‌اي آسمانی است.

طنین‌انداز شدن زیباترین ترانه زندگی‌تان مبارک.

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

تبریک مادر شدن

 

و زندگی از نو آغاز شد و تو آغازگر بودی. تو دست خدا برای اعجاز بودی.

زندگی‌ات سرشار از شادی باد و این معجزه رابه تو تبریک می گویم.

 

 

متن زیبا برای تبریک تولد نوزاد | اس ام اس تبریک تولد نوزاد نورسیده

متن جدید برای تبریک تولد نوزاد

 

مادر شدن کامل شدن خوبی‌هاي‌ یک زن است.

تمامی خوبی‌هاي‌ دنیا تقدیم تو باد، تمام خوبی‌هایي که هدیه‌اي آسمانی برایت می‌آورد.

 

جدیدترین مطالب سایت