جملات نیش دار + متن طعنه زدن به صورت شعر کوتاه

گاهی در زندگی هایمان افرادی هستند کـه رفتارهای خاصی دارند و همیشه حرف هایشان با کنایه و تیکه اسـت و نمی‌توان همیشه در مقابل این […]

جدیدترین مطالب سایت