حمید بقایی دادگاهی شد و حکمش صادر شد

صادر شدن حکم حمید بقایی    حمید بقایی مشاور و دست راست محمود احمدی نژاد امروز به دادگاه تهران احضار شد در ادامه می توانید […]

جدیدترین مطالب سایت