داستان غمناک گل فروش

داستان غمناک گل فروش…داستان از اینجا شروع شد که… دربست! زد روي ترمز. با خستگي پرسيد: كجا؟ بهشت‌زهرا. با خودش فكر كرد: «اگه داداش باهام […]

جدیدترین مطالب سایت