خودکشی دکتر علیرضا نبی، کارآفرین بزرگ از شایعه تا واقعیت !

بیوگرافی دکتر علیرضا نبی پزشک علیرضا نبی، کارآفرین، یک نمونه الهام‌بخش اسـت. علیرضا نبی یک نمونه کارآفرینی اسـت کـه با تلاش و اراده خود، از […]

جدیدترین مطالب سایت