زن سال سوئد زنی از ایران است (+ تصاویر)

«ننه مکرمه»مشهورترین هنرمند خود آموخته‌ی ایرانی زنی که  خبری از سوئد و کشور های خارجی نداشت هم اکنون آثار او در کشور سوئد در معرض […]

جدیدترین مطالب سایت