فناوری اثر انگشت در خودروهای جدید فراگیر شد (عکس)

خداحافظی با سویچ ماشین ! در خودرو های جدید به جای سویچ از اثر انگشت برای باز شدن درب خودرو و همچنین روشن کردن خودرو […]

جدیدترین مطالب سایت