ساخت نوع پیشرفته‌ای از ماوس

یك محقق دانشگاه كلمبیا كه در پی استفاده مداوم از ماوس معمولی دچار عارضه صدمات کشیدگی مکرر(RSI) شده بود، دست به ساخت نوع پیشرفته‌ای از […]

جدیدترین مطالب سایت