تالاب آق گل همدان

تالاب آق گل همدان
تالاب آق گل در حد فاصل استان مرکزی و همدان به فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی روستای کردخورد قرار دارد. عمق آب از صفر تا یک متر متغیر است و وسعت
 
 
آن در ماههای پر آبی به 15 کیلومتر می رسد. در سال میزبان حدود 10 تا 20 هزار قطعه از انواع پرندگان آبزی و غیر آبزی مهاجر است . امسال با خشک شدن تالاب، پرنده ها هم گرفتار خشکسالی هستند.
جدیدترین مطالب سایت