مکانهای تفریحی ايران (دریاچه میانشه)

مکانهای تفریحی ايران (دریاچه میانشه)

معرفی «دریاچه میانشه»

دریاچهٔ چورت در شکاف دره‌اي با شیب چندان قرار گرفته و دور تا دور دریاچه را پوشش‌هاي جنگلی بکر و درختان قدیمی در بر گرفته‌هست.

 

به گزارش تالاب:دریاچهٔ میانشه یا دریاچهٔ چورت «خواهرخواندهٔ دریای خزر» در فاصلهٔ ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا کیاسر در استان مازندران ایران قرار دارد. این دریاچه، در ۳۵۰ کیلومتری تهران در جنگل‌هاي بکر روستای چورت در بخش چهاردانگه شهرستان ساری واقع در ۵۰ کیلومتری جنوب این شهر هست. وسعت این دریاچه حدود ۲٫۵ هکتار هست. این دریاچه به علت نزدیکی به روستای چورت، دریاچه چورت هم نامیده میشود.

مکانهای تفریحی ايران (دریاچه میانشه)

دریاچهٔ میانشه یا دریاچهٔ چورت در فاصلهٔ ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا کیاسر قرار دارد.

 

این دریاچه در سال ۱۳۱۸ خورشیدی بر اثر زمین‌لرزه و رانش زمین و در پی آن بسته شدن مسیر آب چشمه‌اي که در کنار دریاچه قرار دارد، بوجود آمده‌هست. هنگام کاهش آب، پدیدار شدن باقیمانده درخت‌هایي که در محل پیدایش دریاچه بوده‌اند منظرهٔ ویژه‌اي را ایجاد می کند.

 

دریاچهٔ چورت در شکاف دره‌اي با شیب چندان قرار گرفته و دور تا دور دریاچه را پوشش‌هاي جنگلی بکر و درختان قدیمی در بر گرفته‌هست. شکل هندسی دریاچه به شکل بیضی کشیده بوده و ژرفای آن با دقت به میزان بارش‌هاي فصلی متغیر هست. ماهی‌هاي موجود در دریاچه توسط افراد محلی به دریاچه انداخته شده‌هست.

مکانهای تفریحی ايران (دریاچه میانشه)

دریاچهٔ میانشه در سال ۱۳۱۸ خورشیدی بر اثر زمین‌لرزه و رانش زمین به وجود آمده هست

 

این دریاچه نیز مثل حوضچه‌سار پله‌اي باداب سورت در بخش چهاردانگه قرار دارد.

 

مکانهای تفریحی ايران (دریاچه میانشه)

دریاچهٔ چورت در شکاف دره‌ای با شیب زیاد قرار گرفته

 

جدیدترین مطالب سایت