مکان زيارتی «آستانه‌ي رؤس الشهداء»

مکان زيارتی «آستانه‌ي رؤس الشهداء»

آستانه‌ي رؤس الشهداء

تمامي سرهاي شريف شهداي کربلا که به شام حمل گشت در اين آستانه دفن شده آستانه‌ی رؤس الشهداء آستانه‌ی رؤس الشهداء، در باب الصغير شهر دمشق واقع هست

 

اين آستانه‌ی مطهر که در باب الصغير شهر دمشق واقع هست، يکي از زيارتگاههاي شيعيان دنیا مي‌باشد. پس از واقعه‌ی کربلا، در سال 61ق، سرهاي مقدس شهداي کربلا از کوفه به شام فرستاده شد و جهت ايجاد رعب و فزع در دل مسلمين و مخالفين و به علامت پيروزي، در کوچه و بازار طواف داده شد.

 

به گزارش تالاب:سپس يزيدبن معاويه دستور دفن آن ها را صادر کرد و سرهاي مبارک را در باب الصغير دفن نمودند. اين آستانه، سرهاي مطهر حضرت ابوالفضل العباس «عليه السلام»، حضرت علي اکبر «عليه السلام»، حضرت قاسم «عليه السلام»، جعفربن عقيل، جعفربن علي، حبيب بن مظاهر اسدي، حر رياحي، عمربن علي، عبدالله بن علي، محمدبن علي، عبدالله ابن عوف، محمدبن مسلم، عبدالله بن عقيل، حسين بن عبدالله، ابن عوف، محمدبن مسلم، عبدالله بن عقيل، حسين بن عبدالله، علي بن ابي‌بکر و عثمان بن علي را در بر دارد.

 

سيدمحسن امين، اين آستانه‌ی مقدسه را بدون شک و ترديد مدفن سرهاي بريده‌ی شهداي کربلا مي‌داند ولي در تعداد سرهاي مطهري که مدفون‌اند ترديد دارد و مي‌نويسد: «بعد از سال 1321ق در مقبره‌ی سرشناس به باب الصغير دمشق آستانه‌ای را ديدم که بر روي آن سنگي بود و بر سنگ مذکور چنين ذکر گشته بود: هذا مدفن رأس العباس بن علي و رأس علي بن الحسين الاکبر و رأس حبيب بن مظاهر. آنگاه بعد از چند سال اين آستانه را خراب نمودند و تجديد بنا کردند و اين سنگ را برداشتند و ضريحي را داخل آستانه نصب نمودند و نام جمعي از شهداي کربلا را به آن اضافه کردند ولي در حقيقت اين آستانه منسوب به سرهاي شريف سه نفر هست که در بالا نام انها را ذکر نموديم».

 

مکان زيارتی «آستانه‌ي رؤس الشهداء»

آستانه‌ي رؤس الشهداء، يکي از زيارتگاههاي شيعيان جهان مي‌باشد

 

لازم به توضيح هست که بدون شک و ترديد تمامي سرهاي شريف شهداي کربلا که به شام حمل گشت در اين آستانه دفن شده، به استثناي سر مطهر حضرت سيد الشهداء «عليه السلام» که خود تاريخچه‌ی مفصلي دارد. ظاهراً بر سنگي که صاحب اعيان الشيعة در سال 1321ق دیدن نموده، فقط نام مشهورترين شهداي کربلا جهت علامت و حفظ محل دفن ثبت شده بود و هرگز مقصود اين نبوده که اين آستانه فقط به سر مطهر سه نفر تعلق دارد چه بر يک در قديمي که تولید آن به گذشته از ديدار سيد محسن امين مي‌رسد و سابقاً در قاب چوبي بوده و بر اثر مرور زمان پوسيده و فعلاً داراي قاب آهني هست، نام شانزده نفر از شهداي کربلا ذکر شده که عيناً از روي در مذکور نقل و در اول مطلب درج گرديد.

 

اين آستانه فعلاً داراي صحن وسيعي هست که حرم شريف در وسط آن واقع هست و يک در ورودي به حرم مطهر دارد که نام شانزده نفر از شهداي کربلا بر روي آن با نقوش ديگر به شکل برجسته ثبت هست. در وسط حرم ضريحي فولادي و بالاي ضريح گنبد گچي قرار دارد و در اطراف گنبد از داخل اسماء دوازده امام «عليهم السلام» به چشم مي‌خورد. توليت اين آستانه با خاندان آل مرتضي هست.

 

جدیدترین مطالب سایت