تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا

تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا

تونل های گدازه ای در استرالیا

به علت وجود کوه هاي آتش فشانی در استرالیا و فعال بودن این کوه ها از گودازه هاي این کوه ها میتوان تونل هاي بی نظیری را نام برد با ما در سایت تالاب باشید
تونل هاي گدازه اي بسیاری در استرالیا در طی سالیان به وجود آمده هست ولی تعداد زیادی از این منطقه اي ناشناخته هست و چون کسی نمی‌تواند

 

این مناطق را پیدا نموده و از آن ها عکسهایی تهیه نماید یکی از این مناطق در دشت هاي وسیع کوئینزلند شمال استرالیا، پارک ملی آتشفشانی اوندارا قرار دارد که بعضی از بزرگ ترین و بلندترین تونل هاي گدازه اي را در آن میبینید.

تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا

تونل های گدازه ای در استرالیا

لوله هاي گدازه اي اوندارا در فورانی عظیمی ایجاد شده اند که حدود 190 هزار سال پیش رخ داد و موجب جریان 90 کیلومتری گدازه ها به سمت شمال و بیش از 160 کیلومتر به سمت شمال غرب شد.استرالیا یکی از بزرگ ترین پهناورترین کشور در جهان می باشد استرالیا سرزمینی نسبتا هموار می باشد

 

در این ماجرای آتشین، تخمین زده می‌شود 23 میلیارد لیتر مکعب گدازه از آتشفشان اوندارا فوران کرده هست.
همانگونه که گدازه ها جریان می یافتند، لایه هاي بیرونی سرد می شدند و تشکیل یک پوسته می دادند، درحالیکه مواد مذاب به سمت بیرون می آمدند و آلبوم اي تونل هاي توخالی تشکیل می شدند.

 

سقف بعضی از تونل ها فروریخته و اجازه داده پوشش گیاهی در فضای داخلی مرطوب رشد کند و پناهگاهی برای حیات وحش شود.
تعداد زیادی از این تونل هاي گدازه اي دارای سطوح بالای کربن دی اکسید میباشند، حدود شش درصد یا 200 برابر سطح نرمال، به همین علت تنها حیوانات خاصی می‌توانند در آن زنده بمانند.

 

تصاویری از تونل های گدازه ای در استرالیا

تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا

تونل هاي گدازه اي در استرالیا

تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا

تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا

عکسهایی از تونل هاي گدازه اي در استرالیا

تصاویر شگفت انگیز از تونل های گدازه ای در استرالیا