بروزرسانی : 15 مرداد 1394

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

این دهکده شگفت انگیز حتی یک خیابان هم ندارد و مردم برای عبور و مرور باید از راه آبی استفاده کنند. عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

این دهکده رویایی هیچ خیابانی ندارد و تمام نقل و مکانها با قایق امکان پذیر می‌شود.

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

روستای بدون خیابان

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

دهکده آبی

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

روستای روی آب

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

روستای شگفت انگیز روی آب

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

روستای زیبا بین آب

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

دهکده ی میان آب ها

عکس های حیرت انگیز از دهکده ای در میان آب

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت