خرید و فروش در اینترنت

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

پا گذاشتن به چنین جاده ای بدون رعایت نکات ایمنی اشتباه محض است. این جاده طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا است که در آن تا کیلومتر ها هیچ گونه آبادی و سکونتی دیده نمی شود.

طولانی ترین جاده زمینی جهان در چین این جاده دراز و بلند دو شهر لانتای مینفگ در شمال و غرب این کشور را بهم متصل میکند. طول این جاده 552 کلیومتر است وحدود 450 کیلومتر آن در مناطق کویری و فاقد هر گونه سکونت میباشد. برای جلوگیری از پوشیده شدن جاده با شن های صحرایی دو طرف جاده را گیاه کاشته اند.

 

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

طولانی ترین جاده دنیا

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جاده

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

جاده طولانی

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

 طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جاده بی آب و علف

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

جاده طولانی بی آب و علف

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

عکس های جاده خالی از سکونت

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

جاده طولانی خارج از سکونت

عکس های جالب از طولانی ترین جاده بی آب و علف دنیا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

برچسب‌ها: