دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

آشنایی با دریاچه کاویکسوز در مجارستان

دریاچه کاویکسوز، دریاچه در محل سابق یک معدن سنگریزه قرار دارد که دارای اوه جلوه هاي زیبایی می باشد دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌اي خوشگل در ۲ کیلومتری جنوب بوداپست هست. این دریاچه در محل سابق یک معدن سنگریزه قرار دارد و از این رو بدان این نام را داده اند. حدود بیست سال پیش، معدن بسته شد و گودال‌هاي حفرشده با آب باران پر شده و دریاچه ایجاد شد. از آن زمان طبیعت این منطقه را احیا کرد و حیات وحش غنی در این دریاچه ریشه دواند.

 
به گزارش تالاب:در سال ۱۹۹۶ دریاچه به یک سازمان خصوصی فروخته شد. دریاچه بیش از پانصد منزل دارد که روی جزایر بی شماری که در آن قرار دارند ساخته شده هست. اکثر آن‌ها منزل‌هاي تابستانی و کلبه‌هاي ماهیگیران میباشند، اما حدود هفتاد خانواده به صورت دائمی در آن زندگی می کنند.

 

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا در ۲ کیلومتری جنوب بوداپست است

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

 

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

دریاچه کاویکسوز، دریاچه در محل سابق یک معدن سنگریزه قرار دارد

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

 

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

در سال ۱۹۹۶ دریاچه به یک سازمان خصوصی فروخته شد

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

 

 دریاچه کاویکسوز در مجارستان دریاچه‌ای زیبا

 

جدیدترین مطالب سایت