طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

طراحی رنگین کمان با نخ در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

اثر چشمگیر از ۱۳ هزار رشته نخ در ۱۰۳ رنگ تشکیل شده مراکز خرید را به سختی می توان جزء مکان هایي تصور کرد که در آن آثار هنری باورنکردنی دیده میشود.

 

 به  گزارش تالاب:  مراکز خرید را به سختی میتوان جزء مکان هایي تصور کرد که در آن آثار هنری باورنکردنی دیده می شود. اما هنرمند اریک ریگر، با اثر نخی خیره کننده خود در مرکز خرید کشور آمریکا اثبات می کنید که اشتباه می کنیم.

 

این اثر چشمگیر از ۱۳ هزار رشته نخ در ۱۰۳ رنگ تشکیل شده هست که ۱۸ متر طول دارند و از سقف بزرگ ترین مجتمع خرید و سرگرمی آمریکای شمالی آویزان شده اند. نخ‌ها در اطراف نورگیری به طول و عرض ۱۷ و ۱۴ متر قرار دارند که رنگ‌ها را روشن‌تر میکند. بازدیدکنندگان به محض ورود در صفحه‌اي درخشان از نور و رنگ غرق می شوند.

 

این اثر هم از نظر طراحی و هم از نظر اجرایی کار بزرگی هست. ریگر و تیمش هشت هفته صرف طراحی و تدارکات و سپس ۱۰ روز کامل صرف اجرای آن کردند. بنیاد این اثر هنری بهرهگیری از زیرساخت‌هاي موجود و ایجاد یک اثر هنری یا ایده هست که با فضای داده شده هماهنگی داشته باشد. هنرمند میخواهد با این اثر تا حد ممکن به افراد زیادی فرصت تجربه فضا به روش اخیر را بدهد و حس شادی و شگفتی آن‌ها را برانگیزد.

 

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

 

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

 

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

 

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

 

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

 

طراحی رنگین کمان در بزرگترین مرکز خرید آمریکا

 

جدیدترین مطالب سایت