دستگیری و اعتراف دختران و پسران شاخ در اینستاگرام (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
دستگیری و اعتراف دختران و پسران شاخ در اینستاگرام (فیلم)

دستگیری و اعتراف دختران و پسران شاخ در اینستاگرام

شاخ های مشهور اینستاگرام

 

برخی از افراد مشهور در اینستاگرام (شاخ های اینستاگرام) دست به رفتارهای زشت غیر اخلاقی می زنند و برای جذب فالوور بیشتر از هر اقدامی کوتاهی نمیکنند.  این افراد با انتشار فیلم و عکس های نیمه لخت و فیلم هایی از رفتار خشونت آمیز و دعواهای ساختگی و دادن فحش های رکیک و زشت در اینستاگرام خود را شاخ های اینستاگرام میدانند.

 

در این کلیک گفتگویی داریم با افرادی که با فعالیت های این چنین فالوور جذب میکردند.