آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

رقص کوردی و فلسفه رقص زیبای کوردی (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
رقص کوردی و فلسفه رقص زیبای کوردی (فیلم)

جالبه بدونید کـه رقص کوردی کلی فلسفه پشتشه!

دستمال داشتن نفر اول و آخر نشانه برابری همه اعضای گروه.

گرفتن دست نشانه اتحاد گروه.

وجود زنان در رقص نشانه اتحاد خواهر و برادری میان همه ی زنان و مردان و نقش اجتماعی زنان در گروه.

كوبیدن پا بر زمین تهدید مهاجم و اشاره بـه زمینی اسـت كه میهن گروه محسوب می شود.

هورا و صدای جمعی بـه منظور ترساندن دشمن هست و نشستن در هنگام مراسم بـه معنی ترغیب دشمن و گروه منفور بـه تسلیم شدن.

بلند كردن سر بـه معنی استمداد گرفتن از یزدان پاك…


تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

عدد و رنگ شانس متولدین 12 ماه سال + روز شانس متولدین تمامی ماه ها
عدد و رنگ شانس متولدین 12 ماه سال + روز شانس متولدین تمامی ماه ها
مشاهده بیشتر