لطفا هیچ موجود زنده ای را در طبیعت شکار نکنید (فیلم)

مجموعه : کلیپ و فیلم
لطفا هیچ موجود زنده ای را در طبیعت شکار نکنید (فیلم)

خرگوشی که برای دیدن بچه هاش خاک های روی لونه اش رو کنار میزنه و بعد از شیر دادن آنها دوباره روی لونه رو با خاک میپوشونه تا کسی پیداشون نکنه
هروقت ،هرکجا خواستین پرنده چرنده ،درنده ای روشکارکنید..

فقط یاداین فیلم بیفتین که بچه هاشون شاید مثل این خرگوشها زیر خاک منتظرن تا مادرشون بیاد

بجای تخریب طبیعت به فکر ساختن طبیعت باشیم

جدیدترین مطالب سایت