شوخی با آذرماهی های عزیز (کلیپ درباره متولدین آذرماه)

مجموعه : کلیپ و فیلم
شوخی با آذرماهی های عزیز (کلیپ درباره متولدین آذرماه)

کلیپ طنز درباره متولدین آذر ماه

آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز است. برج فلکی آذرماه برج قوس «کمان» است. ماه آذر یکی از ماههایی است که عنصر وجودش آتش است و به وسیله سیاره ژوپیتر هدایت میشود. شما جزءاشخاصی نیستید که داوطلبانه تسلیم سلطه جویی دیگران درمسایل مربوط به کارعشق یا امور خانه بشوید.

 

خصوصیات کلی متولدین ماه آذر:

پر شانس‌ترین فرد، ساده و بی آلایش، عاشق تعلیم و تربیت، سازش‌کار، کنجکاو، اهل تجربه، سخاوتمند، با ذوق، چالاک، یک دفعه حرف شیرین می پراند، انعطاف پذیر، فراموشکار، اهل عدالت، زود خسته می‌شود، با شهامت، پاک و معصوم، دعوائی و زودرنج، خوش ذات، صادق، کم دقّت، خوش بین، منطقی، مهمان دوست.

 

جدیدترین مطالب سایت