فیلم کوتاه از تهران در سال 1344 از نگاه یک گردشگر سوئیسی

مجموعه : کلیپ و فیلم
فیلم کوتاه از تهران در سال 1344 از نگاه یک گردشگر سوئیسی

تهران جزو شهرهای زیبای و توسعه یافته در زمان خود بوده است. این فیلم مربوط به طهران در سال 1344 است كه از آرشیوی از سوییس استخراج شده
اماکنی که درفیلم دیده میشوند به ترتیب:

تهران شهر زیبا با مکان های دیدنی در سال 1344

دروازه باغ ملی – خیابان فردوسی – فروشگاه فردوسی – میدان فردوسی

تهران زیبا در آرشیو فیلم های قدیم

جدیدترین مطالب سایت