ماجرای دختران همجنسگرا در تئاتر تهران + فیلم

مجموعه : کلیپ و فیلم
ماجرای دختران همجنسگرا در تئاتر تهران + فیلم

تئاتری در تهران که به موضوع همجنس بازی و همجنسگرایی پرداخته بود مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. روزنامه کیهان نوشت : در تهران دو تئاتر به اجرا در آمده که از همجنس گرایی دفاع میکرده و بازیگران آن کارهای غیر اخلاقی انجام میدادند.

 

کارگردان این تئاتر بازیگر مشهوری میباشد که روی بدن خود سمبل همجنس گرایی را خالکوبی کرده است.

ماجرای دختران همجنسگرا در تئاتر تهران