کلیپ رقص دهه شصت ایرانی در تلویزیون ملی چین

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ رقص دهه شصت ایرانی در تلویزیون ملی چین

کلیپ رقص دهه شصت ایرانی در تلویزیون ملی چین

چینی ها از رقص دهه شصت ایرانی ها خیلی لذت بردن همه ی از خنده دارن میترکن !!!