کلیپ رقص و شادی مردم تهران بعد از بارش برف

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ رقص و شادی مردم تهران بعد از بارش برف

کلیپ رقص تهرانی ها بعد از بارش برف

خدا را شکر برف آمد باعث شادی همه مردم بعد از این همه خبرهای بد شد. امیدواریم همیشه ایرانیان را شاد و موفق ببینیم.

کلیپ رقص در هوای برفی

منبع : آپارات