کلیپ اقدام زشت زنان فمنیست در سالن پاریس

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ اقدام زشت زنان فمنیست در سالن پاریس

برهنه شدن زنان در پاریس

متاسفانه تعدادی از زنان عضو یک گروه فمینیستی در فرانسه هنگام سخنرانی ” طارق رمضان ” عالم سنی در نشست سالانه اسلامی در پاریس با بدن برهنه درمقابل او قرار گرفتند. به گزارش تالاب دراین ماجرا یکی از زنان ابتدا درحالی که چادر عربی به تن داشت به تریبون سخنرانان نزدیک شد و به صورت ناگهانی چادر خودرا از سر انداخت درحالی که برهنه بود، آنگاه سه زن لخت دیگر هم به میز نزدیک شدند.

 

نیروهای امنیتی حاضر در محل بلافاصله زنان را از سالن خارج کردند.

کلیپ لخت شدن زنان فمنیست در سالن پاریس

 

جدیدترین مطالب سایت