چگونگی ارضاء شدن همزمان زن و شوهر | فوايد اضافی رابطه جنسی دوقطبی

چگونگی ارضاء شدن همزمان زن و شوهر | فوايد اضافی رابطه جنسی دوقطبی

ارضاء شدن هم زمان در رابطه زناشویی

در روابط زناشویی خيلي مواقع طرف مقابل ارضاء نمیشود و رابطه بصورت یکطرفه پایان میباد. برای بهتر شدن رابطه و همزمان ارضاء شدن زن و مرد باید این نکات را توجه داشت. زوج‌ها سعي مي‌كنند طوري عشق‌بازي‌شان را پيش برند كه ارگاسم‌ و یا ارضاء شدن شان هم زمان باهم رخ دهد. بر خلاف تصورشان، اين نوع زمابندي مي‌تواند به سلامت رابطه جنسی آسيب بزند و از رضايت‌بخشي آن بكاهد.

 

 ارضاء شدن همزمان زن و شوهر: دراين حالت، زن هميشه دلواپس اين خواهد بود كه كي به ارگاسم مي‌رسد؟ مطمئن باشيد توجه به اين مسئله خيلي آشفته‌اش خواهد كرد.

 

او نياز دارد، بدون هيچ بازداري يا كنترلي، آزادانه به رابطه جنسی بپردازد تا ارگاسم به سراغش آيد. وقت ارگاسم براي او همان زماني است كه رخ مي‌دهد. پس، مرد مي‌تواند بعد از او فوراً ارگاسم داشته باشد يا حتي نحوه‌ی بهتر آن اين است كه مي‌تواند كمي صبر كند.

 

به اين نكته‌ی مهم نيز توجه داشته باشيد: رسيدن هم‌زمان مرد و زن به ارگاسم هردو را چنان جذب لذت شديد خود مي‌كند كه شراكت و توجه به عواطف ديگري برايشان به ناگاه از دست مي‌رود و خاصه‌ی اصيل عشق، يعني انس و الفت، در ميانشان ناپديد مي‌شود.

 

لحظه‌ای زن سرشار از توجه كامل به احساسات مرد است؛ و لحظه‌ی ديگر، هيچ برجا نمانده. مرد هم، فرقي ندارد، آن زمان كه ارگاسم را تجربه مي‌كند لذت زن را از خاطر مي‌برد. او، كه تا پيش از رسيدن به ارگاسم، همه ی‌ی حواسش متوجه‌ی لذت رو به افزايش زن بوده، آناً چنان مي‌گسلد و دل مشغول لذت بردن خود مي‌شود كه جايي برا احساس لذت زن و توجه به عشقش باقي نمي‌ماند.

 

وقتي مرد خودرا كنترل مي‌كند

مرد آگاهانه خودرا كنترل مي‌كند تا قبل از زن به مرحله ارضا شدن و ارگاسم نرسد. اين يعني فرصت خوبي براي زن تا لذت بيشتري از رابطه جنسی ببرد. مرد با پذيرش مسئوليت، زن را از دلواپسي نجات مي‌دهد و به او اين احساس را مي‌بخشد كه فرصت دارد و نيازي نيست براي ارگاسم داشتن و ارضا شدن قبل از مرد عجله كند.

 

خوب، هرچه اطمينان زن به مرد بيشتر باشد و مطمئن‌تر باشد كه مرد قبل از او به اوج لذت نمي‌رسد با آرامش بيشتري مي‌آسايد و خود رابه دستان وي مي‌سپارد. اين خوب است. توجه داريد كه مزيت ديگري براي رابطه جنسی دو قطبي است.

 

مرحله‌ی اول شروع مي‌شود. مرد بدون ارگاسم لذت خودرا مي‌برد. بعد، مرحله‌ی دوم فرا مي‌رسد. زن مي‌داند بقيه‌ی وقت به او تعلق دارد و مرد مي‌خواهد او بهره‌مند شود. پس، با خيال آسان خودرا رها مي‌كند.

 

هرچه زن مطمئن‌تر باشد مرد قرار نيست قبل از او ارضا شود، آسان‌تر مي‌آسايد و رهاتر خواهد بود.

 

البته احساسات مسير يكنواختي را طي نمي‌كنند. گاه مرد نياز شديدي احساس مي‌كند كه قبل از زن ارگاسم داشته باشد. در چنين مواقعي، نبايد بگذارد آتشش بيشتر تحريك شود. عمل درست خلاصي از تحريك و آرام گرفتن است. آرام گرفتن در دو مرحله انجام مي‌‌گيرد:

 

ابتدا بايد قبل ازآن كه دير شود با كنار كشيدن، مانع تحريك بيشتر خود شود. سپس بايد شروع به افزايش برانگيختگي زن كند. تحريك زن و رشد لذت او به مرد فرصت مي‌دهد كنترلش را بازيابد.

 

اتفاق ديگري كه گاه در طي رابطه جنسی مي‌افتد، خواست زن براي ارگاسم قبل از مقاربت است. اين خواسته روند زير را مي‌طلبد: مرد در مرحله‌ی اول تحريك مي‌شود؛ سپس زن رابه ارگاسم مي‌رساند؛ آنگاه به مقاربت مي‌پردازد و مرد نيز ارگاسم را تجربه مي‌كند. دخول بعد از رسيدن زن به ارگاسم، موجب پذيرفته شدن عالي مرد مي‌شود.

چگونگی ارضاء شدن همزمان زن و شوهر | فوايد اضافی رابطه جنسی دوقطبی

حتما بخوانید:

نشانه ارضاء شدن زن چیست؟

 

ارگاسم داشتن هم زمان مرد و زن مي‌تواند باعث رضايت‌بخشي كمتري شود.

اگر مرد مسئوليت كنترل خود رابه عهده بگيرد،‌اين امكان براي زن به وجود مي‌آيد كه از كنترل خارج شود و به پيش رود. از اين راه، ‌مرد توجه‌اش رابه زن حفظ كرده و مي‌توان از لذت بردن او بطور كامل لذت ببرد. سپس، زن اين امكان رامي‌يابد كه با توجه‌ی كامل به مرد ارگاسم دهد و از احساس لذت او برخوردار شود. دراين صورت،‌ مثل اين است كه هر دوي آن‌ها بجاي يك ارگاسم دو ارگاسم را تجربه كنند؛ ابتدا هردو ارگاسم زن را و بعد هردو ارگاسم مرد را.

 

اما، اين كه ‌مرد بخواهد لذت كامل خودرا مقدم بر زن تجربه كند،‌چه اشكالي دارد؟ ‌او با اين روش زن را از شكل‌گيري آرام خواهشش دور مي‌كند و چنانچه علي‌رغم آن، زن بتواند به ارگاسم برسد، مرد به خاطر فقدان برانگيختگي كامل در شرايطي نيست كه قادر باشد ارگاسم وی را به خوبي احساس كند.

 

پيروي از دستورالعمل‌های كلي رابطه جنسی دوقطبي به زن فرصت آنرا مي‌دهد كه در هر بار شانس كافي براي رسيدن به ارگاسم و ارضا شدن را داشته باشد. حال،‌ اگر اين خواهشش حاصل نشد، چون مرد وقت خودرا بدون توقع يا ايجاد زحمت برايش صرف كرده، ‌زن احساس رضايت كافي خواهد كرد.

 

پيروي از دستورالعمل‌های كلي رابطه جنسی دو قطبي به زن فرصت آنرا مي‌دهد كه در هر بار شانس كافي براي رسيدن به ارگاسم و ارضا شدن راداشته باشد.

 

فوايد اضافي رابطه جنسی دوقطبي

از فوايد رابطه جنسی دو قطبي احساس محق بودن زن براي رسيدن به ارگاسم و ارضا شدن است. وقتي مرد در زمان خود لذتش را برد و نوبت به زن رسيد،‌ طبيعت زن به زن مي‌گويد حالا نوبت توست. بدون اين احساس حق داشتن، براي بعضي از زنان رسيدن به ارگاسم و ارضا شدن بسيار دشوار است.

 

بسياري از زنان بخشش رابه راحتي انجام مي‌دهند؛ ولي وقتي نوبت دريافت كردن مي‌رسد، برايشان همه ی‌چيز خيلي سخت مي‌شود. زن به هنگام رابطه جنسی ممكن است چنان نگران يا در فكر نيازهاي شريك جنسي‌اش باشد كه بخود اجازه ندهد به نيازهاي خودش نيز توجه كند. چنين گرايشي مي‌تواند كاملاً ناخودآگاه باشد.

 

يك بار حين شرح اين نكته در يكي از سمينارهايم، زني كه معلوم بود شديداً به هيجان آمده تقريباً فرياد زد: «اوه، باور كردني نيست! دليش بايد همين باشد.» هركسی مي‌توانست بفهمد او دچار درك آني و شگفتي‌آوري شده است. سخنراني را قطع كردم و موضوع را از او پرسيدم. ماجرا را چنين برايمان شرح داد:

 

همين همین حالا فهميدم چرا فقط يك بار در زندگي‌ام ارگاسم داشته‌ام. زني چهل و دو ساله‌ام و سالها از زندگي مشتركم مي‌گذرد، ولي فقط يك بار آن هم طي تجربه‌ای خاص به ارگاسم رسيدم. حدود شش سال ازآن موقع مي‌‌گذرد. هميشه فكر مي‌كردم دليلش چه بوده، ‌ولي به نتيجه‌ای نمي‌رسيدم تا امروز.

 

راستش را بخواهيد حدود شش سال پيش در يكي از روزها وقتي همسرم خواهان رابطه جنسی شد، ‌من شرايط روحي مساعدي نداشتم. فكر مي‌كردم در رابطه‌مان به اندازه‌ی كافي ايثار كرده‌‌ام،‌ اما اثري از هيچ تجربه‌ی باشكوهي نمي‌ديدم. بالاخره، پس از اصرار زياد همسرم رابطه را پذيرفتم؛‌ منتها تصميم گرفتم فقط دريافت كننده باشم و از نوازشش لذت ببرم.

 

برايم همه ی كاري كرد؛ ‌و من برخلاف هميشه، هيچ كاري برايش نكردم. با خودم گفتم اين بار مال من است. واقعاً‌ نيز لحظات خوشي را گذارندم. حالا مي‌فهمم چرا دراین رابطه ارضا شدم و ارگاسم داشتم. در آن مورد خاص، توجه‌ام به او معطوف نبود. براي اولين بار به خودم توجه كردم و همين هم موثر واقع شد. جالب اين كه هيچ كاري براي لذت بخشيدن به شريك جنسي‌ام انجام ندادم، ولي او هم راضي و خشنود بود.

 

همانطور كه مثال بالا نشان مي‌دهد،‌وقتي زن بتواند كاملاً‌ دريافت كننده باشد،‌ مي‌تواند واقعاً ‌از رابطه جنسی لذت ببرد. رابطه جنسی دو قطبي راهي براي زن مي‌گشايد تا زماني براي پذيرش و زماني براي دريافت داشته باشد. پس ازآن كه آشكارا لذت مي‌بخشد، اين حق را براي خويش مي‌بيند كه به قطب لذت بردن تغيير مكان دهد. با درك دو جانبه‌ی رابطه جنسی دو قطبي و علامت دادن واضح مبني بر اين كه مرحله‌ی دوم آغاز شده،‌ زن در آرامش كامل‌تري مي‌آسايد و از شكل‌گيري تدريجي كاميابي جنسي‌اش لذت مي‌برد.

 

گروه خانواده تالاب

جدیدترین مطالب سایت