نکاتی در مورد رابطه جنسی زنان و مردان نابینا

نکاتی در مورد رابطه جنسی زنان و مردان نابینا

رابطه جنسی زنان و مردان نابینا

مشکلات زن و مرد نابینا در روابط زناشویی و آموزش هایی برای بر طرف کردن مشکل رابطه جنسی در این افراد . رابطه جنسی برای همه ی انسان لازم و ضروری است. زنان نابینا و مردان نابینا هم مانند سایر افراد باید نیاز جنسی شان را برطرف کنند. البته رابطه جنسی در زنان و مردان نابینا با دیگر افراد کمی متفاوت است و باید روش هاي رابطه جنسی در زنان و مردان نابینا را بلد باشند.

 

افرادی که دارای ناتوانی هاي جسمانی هستند یا معلولیت ذهنی و روانی دارند بطور عمده بدلیل مشکل در برقراری ارتباط با دیگران، درک نکردن محرک هاي محیطی، مشکلات روانی مانند کاهش اعتماد به نفس و افسردگی، دارای مسایل خاصی در حوزه سلامت روان و سلامت جنسی خود هستند.

 

این که افرادی با آسیب هاي خاص جسمانی یا ذهنی چه مشکل هایي دارند یا در چه سطحی با این مشکل ها روبه رو هستند، بستگی به سنی دارد که دچار این آسیب شده اند. همچنین شدت و نوع آسیب نیز میتواند تاثیر زیادی دراین زمینه داشته باشد.

 

ایجاد مشکل در آسیب هاي جسمانی به ویژه در مراحل گذار زندگی مانند نوجوانی، می‌تواند تاثیرهای متفاوت تر و مسایل پیچیده تر خاص خودرا داشته باشد. نوجوانی، پیچیده ترین مرحله زندگی است. برای تعداد زیادی از مردم، نوجوانی دوره اي پرچالش است که انها رابه جوانی می‌رساند.

 

سایت تالاب: دراین دوره افراد به خودشناسی پرداخته ودر همین دوره است که در افراد علاقه فزایند ه اي برای شکل دادن به رابطه جنسی صمیمانه و عاطفی ایجاد می‌شود و آن ها درصدد ایجاد رابطه با جنس مخالف و تجربیات مرتبط خواهند بود. برای نوجوانان، رابطه جنسی عاطفی و داشتن تخیل ها و تصورهای عاشقانه بعد مهمی از رشد استقلال آن ها است که چگونگی شکل‌گیری آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

آموزش رابطه جنسی نابینایان

اگر چه داشتن رابطه جنسی در میان نوجوانان موضوعی است که توسط بیشتر جوامع جهان پذیرفته شده نیست، پایه ریزی شروع روابط عاطفی ودر پی آن ایجاد ساختار روانی رابطه جنسی در همین دوره سنی است.

 

برای برقراری رابطه جنسی، داشتن حداقل دانش اولیه در مورد هویت جنسی و جهت گیری جنسی و فیزیولوژی جنسی بدن لازم است. افرادی که دارای ناتوانی بصری هستند بدلیل همین مشکل ها دانش اندکی دراین حوزه خواهند داشت. بنابر این اختلال هاي جنسی و پیامد های انها و نیز مشکل هاي سلامت روان دراین افراد شایع خواهد بود.

 

مهم است که آموزش و برنامه ریزی هاي خاصی دراین دوره وجود داشته باشد تا بتوان به ویژه افراد نابینا رابه شکل مناسبی برای ایجاد رابطه جنسی، عاطفی و سازگاری با شرایط جدید و خاص خود آماده کرد.

 

آسیب بینایی کیفیت و نگه داری روابط با دوستان و خانواده ها را تهدید میکند. این در حالی است که این مشکل میتواند موجب محدودیت اجتماعی، شغلی و روابط خانوادگی و عاطفی جنسی شود.

 

عواملی که روی رابطه جنسی و زناشویی تاثیر می گذارند عبارت اند از:

احساس نزدیکی، تمایل متقابل، درک شباهت ها، شایستگی ها و جذابیت هاي فیزیکی و جنسی شریک زندگی که همه ی این مسایل تحت تاثیر این ناتوانی قرار میگیرند و وجود مسایل و مشکل هایي که از مسایل فوق نشأت میگیرند، میتوانند باعث طرد زوجین از یک دیگر به خاطر ویژگی هاي شخصی شود.

 

سایت تالاب : مطالعه هاي متعددی که در مورد مشکلات جنسی افراد نابینا صورت گرفته است بطور عمده روی دانش جنسی، آموزش جنسی، باورها و رفتار جنسی این افراد که به نوعی تحت تاثیر این وضعیت قراردارند، متمرکز است.

 

مشکل مردان نابینا در برقراری رابطه جنسی

مردانی که دارای مشکل هاي بینایی هستند مشکل هاي جنسی بیشتری نسبت به زنان دارند. هرچند دانش کلی در مورد رابطه جنسی دراین افراد پایین است ولی ناتوانی افراد در برقراری رابطه جنسی دیداری با همسر باعث می‌شود این افراد در مورد جذابیت هاي جنسی یک دیگر اطلاع کمتری داشته باشند و بدلیل درک نکردن هیجان ها و عواطفی که از طریق چشم قابل درک هستند، نمیتوانند به شکل مناسبی به تقاضا هاي جنسی همسر خود پاسخ مناسبی بدهند.

 

این مساله میتواند موجب کاهش رابطه جنسی زناشویی و نیز کاهش رضایتمندی جنسی طرفین شود همچنین باعث شکل‌گیری اختلال هاي دیگر مانند نرسیدن به ارگاسم و کاهش میل جنسی نیز میشود. سپس به دنبال سرکوبی امیال جنسی دچار کاهش عزت نفس، اضطراب، افسردگی و… می‌شوند که این‌ها نیز موجب اختلال جنسی ثانویه می‌شوند.

 

چه باید کرد؟

تا کنون مطالعه هاي جامع و همه ی جانبه نگری در مورد شیوع انواع اختلالات جنسی در نابینایان مرد و زن صورت نگرفته است ولی مطالعه هاي موردی، میزان اختلال جنسی در آن ها را بیشتر از جمعیت طبیعی گزارش کرده اند.

 

مطالعه ها نشان داده که چنانچه بر آموزش به این افراد و همسرشان تمرکز شده ودر کنار آن سایر توانایی هاي این افراد مانند عزت نفس و تقویت سایر حواس مانند لامسه و شنوایی را در راستای افزایش ارتباط جنسی ارتقا داده و بیماری هایي که به صورت ثانوی، مشکل جنسی ایجاد می‌کنند دراین افراد کشف و درمان شود، می‌توان به میزان زیادی از مشکل هاي احتمالی جنسی و زناشویی آن ها پیشگیري کرده و زمینه را برای ارتقای سلامت جنسی این افراد فراهم نمود.

 

جدیدترین مطالب سایت